Jednání expertů NORMAN Association v RECETOXu

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí přivítalo 3.–4.července 2013 jednání expertů o propojování standardů kvality životního prostředí s pasivním vzorkováním „Linking Environmental Quality Standards and Passive Sampling".


Jednání pořádala asociace NORMAN a podpořil jej projekt RECETOX Networking. 33 zvaných expertů ze 14 zemí (12 evropských zemí, Kanada a USA) jednalo na neveřejných jednáních o vzájemném vztahu hodnot standardů kvality životního prostředí (Environmental Quality Standards) a výsledcích získaných pasivním vzorkováním a upřesňovali, jak a kam zařadit metody pasivního vzorkování do stávajících postupů hodnocení ekologického a chemického stavu/situace vodních toků spadajících do rámcové směrnice EU o vodách (Water Framework Directive). Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách věnovaných jednání.

10.7.2013


Zpět