9. mezinárodní letní škola RECETOX

Ve dnech 24.-29.června proběhla v sídle RECETOX již 9. mezinárodní letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie.


Přes 30 účastníků z celého světa se letos 6 dní věnovalo zejména lidské expozici perzistentním organickým polutantům a způsobům biomonitoringu, využití metod analýzy rizik a modelování ke zpracování získaných výsledků. Při praktických cvičeních v laboratoři se účastníci věnovali analýze biologických vzorků a ekotoxikologickým testům. Součástí letní školy byla rovněž exkurze do observatoře v Košeticích na Vysočině a seznámení s výzkumem, ať už v rámci Českého hydrometeorologického ústavu nebo dlouhodobých monitorovacích programů RECETOX. V letošním roce na letní škole kromě expertů RECETOX přednášeli i zástupci ze Světové zdravotnické organizace (Irina Zastěnskaja), Programu OSN pro životní prostředí (UNEP, Katarina Magulová), zdravotních ústavů ze Slovenska i České republiky (MUDr. Ľubica Paľkovičová (SK) a prof. MUDr. Milena Černá (ČR)) a z ETH v Curychu (Martin Scheringer).

Účast několika studentů letní školy opět podpořili sekretariát Stockholmské úmluvy o POPs v Ženevě (7 účastníků), Ministerstvo životního prostředí (4 účastníci), kterým tímto děkujeme za finanční podporu.

Těšíme se na viděnou opět v příštím roce na jubilejním 10.ročníku mezinárodní letní školy.

15.7.2013


Zpět