RECETOX školí v Ghaně

Týdenní intenzivní letní škola o vlastnostech a chování perzistentních organických polutantů včetně způsobů jejich monitorování proběhlo v sídle Agentury ochrany životního prostředí v Akkře, Ghana, ve dnech 29.7.-2.8.


Přes 30 účastníků letní školy od prof. Jany Klánové získalo informace o vlastnostech POPs, nástrojích pro jejich sledování v souvislosti s implementací Stockholmské úmluvy a jejím Globálním Monitorovacím Plánem a jejich analýze. Prof. Petr Klán seznámil účastníky letní školy s problematikou fotochemie a reakcích na površích. Kromě monitorování se účastníci letní školy rovněž věnovali tréninku ve využití dalších monitorovacích metod. V této souvislosti RECETOX věnoval a předal do používání spolupracovníkům z Ghany jeden přístroj na aktivní vzorkování ovzduší, který byl v průběhu letní školy uveden do provozu.

Program letní školy je uveden v příloze.

13.8.2013


Zpět