Kurz vzorkování vodního prostředí v Bosně a Hercegovině

Pětidenní intenzivní trénink ve vzorkování znečišťujících látek vodního prostředí se konal na Fakultě přírodních věd univerzity v Banja Luka v Bosně a Hercegovině. Kurz vznikl ve spolupráci odborníků z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, RECETOX (dr. Branislav Vrana) a z Univerzity v Portsmouth, UK (prof. Graham Mills) v rámci TEMPUS projektu NETREL (Network for education and training for public environmental laboratories - Síť pro vzdělávání a školení veřejných laboratoří z oblasti životního prostředí).


Školení se zúčastnilo 15 účastníků z univerzit v Novém Sadu, Bělehradu, Sarajeva a Banja Luky.

"Součástí kurzu byly přednášky k odběru vzorků pro stanovení mikropolutantů ve vodě, sedimentech a vodních organizmech a terénní demonstrace různých vzorkovacích metod. Hlavním cílem projektu NETREL je poskytnout metodiku a dobře vyškolený personál k zabezpečení sledování znečištění vodního prostředí na podporu vodních politik v zemích západního Balkánu.", řekl k uskutečněnému školení Branislav Vrana.

Kurz je součástí bloku akcí pořádaných u příležitosti 30.výročí založení RECETOX. Více podrobností zde.

26.9.2013


Zpět