RECETOX na finále soutěže EUCYS

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí mělo jako jedna z mála českých vědecko výzkumných institucí možnost představit se na mezinárodní soutěži projektů mladých talentovaných studentů. Soutěž pořádala Evropská komise a finále se konalo ve dnech 20.–24. září 2013 na Výstavišti v Praze-Holešovicích.


Finále soutěže se zúčastnilo 124 soutěžících, vítězů národních kol, ze 37 zemí světa s 83 projekty. V letošním roce finále organizovala Akademie věd ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v 9 soutěžních kategoriích: biologii, chemii, informatice, inženýrství, životním prostředí, matematice, medicíně, fyzice a humanitních vědách.

Stan RECETOX, kde se denně měnil program – od kontaminace vnitřního prostředí chemickými látkami k nadměrnému přísunu živin do vodních toků spojeným s negativními dopady na ekosystémy až po porovnání nejpoužívanějších technologií likvidace odpadů a jejich dopadů na životní prostředí – lákal mnoho návštěvníků z řad veřejnosti, ale rovněž také soutěžících.

Díky mediální kampani Věda jede!, která doprovázela celou soutěž, se o soutěži dozvěděla také široká veřejnost, která přišla soutěžící podpořit. Od 21. do 23. září 2013 navštívilo Výstaviště v Holešovicích přes 3000 návštěvníků. Velké zastoupení měli žáci a studenti spolu s pedagogy a během víkendu rovněž rodiče s dětmi, kteří měli možnost v zóně pro veřejnost navštívit stánky vystavovatelů (RECETOX, Liberec, VŠCHT Praha, PřF Karlovy univerzity, Techmania a další). Návštěvníky zaujaly rozmanité vědecké exponáty, netradiční pokusy, experimenty s tekutým dusíkem, kulinářské zážitky molekulárního baru a mnoho dalších zajímavostí.

Další informace o EUCYS jsou k dispozici na http://www.eucys2013.cz.

5.10.2013


Zpět