Schůzka projektu REFORM

Ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2013 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX uspořádalo pětidenní schůzku partnerů evropského projektu REFORM, které se zúčastnilo 70 odborníků z 16 zemí.


Odborníci diskutovali tematické okruhy projektu ve Velkých Karlovicích. Na Valašsku se totiž nachází jedna ze dvou pilotních lokalit na řece Bečvě (Osek nad Bečvou), jejíž vybrané úseky jsou komplexně studovány českým týmem vědců. Během exkurze na tuto lokalitu byla prezentována historie obnovy přirozených procesů fluviálního ekosystému a vodohospodářská správa řeky Bečvy. Na základě seznámení se s charakterem studované lokality partneři projektu rozhodli o jejím zařazení mezi evropské lokality s rozšířeným hydromorfologickým hodnocením, na kterém se budou v roce 2014 podílet italští kolegové ve spolupráci s RECETOX. Spolupráce se zahraničními partnery bude také rozšířena formou studijních pobytů pro studenty našeho Centra.

Pětidenní úspěšné jednání zakončila prohlídka rožnovského skanzenu s valašským pohoštěním a hudbou.

Projekt REFORM (REstoring rivers FOR effective catchment Management, 7. RP EU) je zaměřený na výzkum hydrmorfologické degradace vodních toků, její indikace a možnosti revitalizačních strategií. Podrobnější informace o projektu je možné najít na www.reformrivers.eu.

3.11.2013


Zpět