Pozvánka na habilitační a profesorskou přednášku - Radka Chaloupková a Zbyněk Prokop

Zveme Vás na dvě akademické přednášky našich kolegů z RECETOX v programu proteinového inženýrství a Loschmidtových laboratoří.


Přijďte v úterý 14. února 2017 od 9:00 na Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A29, místnost č. 252 (2.patro).

Od Mgr. Radky Chaloupkové, Ph.D. se při habilitační přednášce nejprve dozvíte více o haloalkan dehalogenázách a jejich stavbě, účelu a přípravě (Structure, function and engineering of haloalkane dehalogenases).

Od 10:00 vás se svou profesorskou přednáškou o Mikrofluidice v proteinovém a metabolickém inženýrství (Microfluidics in protein and metabolic engineering) seznámí doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Přednášky budou předneseny v angličtině.

 

8.2.2017


Zpět