RECETOX na konferenci o půdě

Ve dnech 1. a 2. února 2017 se v aule univerzitního kampusu Bohunice v Brně konala mezinárodní konference 25 let monitoringu půd v České republice, kterou pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pod záštitou ministra zemědělství ČR, pana Mariana Jurečky, a ve spolupráci s Koordinačním místem pro vědeckou a technickou spolupráci s Evropskou agenturou bezpečnosti potravin (EFSA).


Konference 25 let monitoringu půd v České republice se zúčastnilo více než 220 delegátů z národních i mezinárodních institucí včetně Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (Evropská komise) a zástupců řady evropských zemí. Zahraniční delegáti ze Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Německa, Bulharska a Polska na konferenci představili své systémy dlouhodobého sledování půd a jejich výsledky. Česká ministerstva zemědělství a životního seznámila přítomné se strategií do r. 2030 v oblasti udržitelného využívání půdy a legislativními kroky na národní úrovni. Experti ÚKZÚZ podrobně informovali o historii, stavu a výsledcích dlouhodobého sledování stavu půd v ČR s ohledem na výskyt cenných i toxických prvků (kovů a dalších látek) či pesticidů v půdách a zemědělských plodinách.

Těší nás, že na úvod konference zazněla i zvaná přednáška Ing. Milana Sáňky z RECETOX s názvem Zahraniční systémy monitoringu půd a význam monitoringu pro ochranu půdy v Evropském kontextu. Na základě svých dlouholetých zkušeností M. Sáňka uvedl, že pro dosažení cíle ČR v oblasti ochrany půd je potřeba i nadále mapovat stav půd, pokračovat v dlouhodobém sledování a zároveň rozšiřovat monitoring o nové aktuální oblasti.

Více informací o konferenci je dostupné na stránkách ÚKZÚZ včetně prezentací.

Program konference
Připraveno s využitím tiskové zprávy, fotogalerie ÚKZÚZ a prezentací přednesených na konferenci.

 

3.2.2017


Zpět