Pozvánka na seminář o odpadech a strategiích v odpadovém hospodářství

Jménem ministra životního prostředí Richarda Brabce a Velvyslanectví Švédska v Praze si vás dovolujeme pozvat na česko-švédský seminář o odpadech a strategiích v odpadovém hospodářství. Seminář se koná na Ministerstvu životního prostředí, Vršovická 65, Praha, 5. dubna 2017 od 9.30 do cca 13.30 hodin.


Cílem semináře v angličtině (bez tlumočení) je sdílení zkušeností o nakládání s komunálními odpady a přípravou na nově navrhované cíle pro roky 2025 a 2030 ve vztahu k využívání, recyklaci a minimalizaci skládkování komunálních odpadů. Švédsko patří, i na základě nedávného hodnocení implementace environmentálních politik ze strany Evropské komise, mezi země s vysokým standardem odpadového managementu a proto se domnívám, že švédské zkušenosti mohou být inspirující pro české subjekty a instituce zabývající se nakládáním s odpady.

V příloze naleznete program semináře a v případě zájmu o účast napište na email lukas.janura@mzp.cz (nejpozději do 3.dubna 2017). Účast na semináři bude potvzena s ohledem na naplnění kapacity konferenčních prostor ministerstva.

21.3.2017


Zpět