RECETOX na Business Research Forum 2017

Druhý ročník Business Research Fora Masarykovy univerzity se uskutečnil 27. dubna 2017 v prostorách CEITEC, tentokrát s podtitulem „Věda mění podnikání. Pojďte ji dělat s námi!“. Akci pořádalo Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery z ministerstev, kraje a města Brna.


RECETOX se již podruhé prezentoval na Business Research Foru, která formou veletrhu a odborných sekcí představuje zájemcům výsledky vědy a výzkumu na Masarykově univerzitě. Na stánku RECETOX jsme připravili letáky s naší nabídkou v oblasti aplikovaného výzkumu a výsledků, kterých jsme dosáhli v oblasti Bezpečnost chemikálií, materiálů, výrobků, odpadů, Databázové systémy a řízení rizik a Nové (bio)technologie. Zájemcům naše kolegyně nabídly ukázky projektů, možnost navázání nové spolupráce a využití našich vědeckých výsledků v praxi.

Více informací:

3.5.2017


Zpět