Národní implementační plán Stockholmské úmluvy 2018-2023 otevřen k připomínkám

Národní centrum pro toxické látky (RECETOX) a Ministerstvo životního prostředí předkládají všem zainteresovaným stranám k připomínkám aktualizovanou verzi Národního implementačního plánu pro implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v České republice na období 2018-2023.


Návrh aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v České republice na léta 2018-2023, verze 3 (dále jen NIP 2018-2023) je otevřen k připomínkám veřejnosti od 10.dubna do 31.května 2017 prostřednictvím internetového formuláře.

NIP 2018-2023 slouží jednak ke zhodnocení situace na národní úrovni k perzistentním organickým polutantům zařazeným do Stockholmské úmluvy za období do konce roku 2016, k vyhodnocení plnění již existujících akčních plánů ČR a k nastavení dalších či úpravě prioritních krátkodobých i dlouhodobých úkolů v souvislosti se zaváděním nových opatření a postupů a získání potřebných informací či znalostí ohledně výskytu, použití a odstraňování perzistentních organických polutantů zařazených či nově zařazených v přílohách Stéckholmské úmluvy.

10.4.2017


Zpět