Diplomové a bakalářské práce opět soutěží o ceny s Lipkou

Lipka s Jihomoravským krajem vyhlašují již XV. ročník Soutěže diplomových prací týkajících se životního prostředí a ekologie v Jihomoravském kraji.


Prestižní mezioborová soutěž zakončená konferencí je určená pro autory bakalářské či diplomové práce, která se týká životního prostředí či ekologie v Jihomoravském kraji.

Práce obhájené na podzim 2016 anebo na jaře 2017 je nutno přihlásit do 30. června 2017 a podrobné informace najdete na internetových stránkách Lipka. Všem studentům bakalářského a magisterského studia, kteří letos svými pracemi studium končí, přejeme hodně úspěchů v této soutěži!

15.5.2017


Zpět