Nabídka stáže na Evropském úřadu pro bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se sídlem v Parmě (Itálie) otevřel výběrové řízení pro zájemce o stáž ve všech odděleních a odborech úřadu. Stáž je unikátní příležitostí pro absolventy získat zkušenosti a rozvinout své dovednosti v oblasti svého odborného zájmu.


Stáže jsou určené absolventům vysokých škol/univerzit, kteří své studium ukončili ne dříve než před 3 lety. Základní podmínkou úspěšného uchazeče je samozřejmě dobrá znalost anglického jazyka (min. na úrovni B2).

Přihlášky je možné on-line prostřednictvím elektronické aplikace na webu EFSA do 31. července 2017.

Během stáže budou mít účastníci možnost:

  • získat zkušenosti z práce ve vědeckém úřadu EU, rozvinout nové znalosti a schopnosti v souladu se svými odbornými zájmy a profesionálními cíli,
  • přispět k dosažení cílů oddělení, ve kterém budou pracovat, spoluprací na přípravě dokumentů a vědeckých výstupů, vykonáváním vědecké a administrativní práce, prováděním rešerší a komunikováním výstupů;
  • přispět ke specifickým projektům a aktivitám svými nápady a návrhy inovativních řešení;
  • přispět k plánování a monitorování aktivit oddělení

Celou výzvu s detailními podmínkami naleznete na webu EFSA.

5.6.2017


Zpět