Výběrová řízení do vědeckých panelů EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin spustil 1. června 2017 otevřené výběrové řízení na nové členy svých vědeckých panelů.


Jste vědcem s odborností v oblasti bezpečnosti potravin nebo krmiv, zdraví zvířat či hodnocení environmentálních rizik? Chcete přispívat k ochraně a zlepšování veřejného zdraví v Evropě? Staňte se členem některého z vědeckých panelů úřadu EFSA! Evropský úřad pro bezpečnost potravin právě spustil otevřené výběrové řízení pro zájemce o práci ve vědeckých panelech a ve Vědeckém výboru.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil 1. června 2017 otevřené výběrové řízení na přibližně 200 vědeckých míst pro odborné a vědecké pracovníky v oblasti bezpečnosti potravin, krmiv a příbuzných oborů, kteří se chtějí stát členy některého z deseti vědeckých panelů EFSA nebo členy vědeckého výboru.

Co je náplní práce členů vědeckých panelů úřadu EFSA?
Úřad EFSA je nezávislá, na vědeckém základě řízená organizace pracující v zájmu evropských spotřebitelů, zvířat a životního prostředí. Mottem úřadu je “Důvěryhodná věda pro bezpečné potraviny”. Vědecké panely a Vědecký výbor jsou centrem naplňování mise úřadu EFSA - produkovat vysoce kvalitní nezávislá vědecká doporučení pro autority EU.

Kdo se může stát odborníkem EFSA?
Zkušení a nezávislí vědci s vysokoškolským vzděláním a minimálně 7 lety profesní praxe v těchto disciplínách: genetika, ekologie, botanika, veterinární medicína, zoologie, toxikologie, výživa, humánní medicína, biologie, chemie, matematika/statistika/biostatistika, potravinářská nebo krmivářská technologie, farmakologie, hodnocení expozice, epidemiologie a vytváření regulačních opatření.

Jaké získáte výhody?
Jako vědec EFSA se stanete součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu, jenž přispívá k bezpečnosti potravin pro milióny Evropanů. Prostřednictvím aktivní snahy EFSA o mezinárodní spolupráci bude mít vaše práce i globální význam. Práce v úřadu EFSA vám umožní stát v centru vědeckého dění v Evropě a poskytne vám přístup do evropských i mezinárodních vědeckých sítí.

Co je potřeba udělat?
Vědecký výbor a všech 10 Vědeckých panelů EFSA provádí každé 3 roky pravidelnou obměnu svých členů. Příští obměna proběhne v červenci 2018. Žádosti se mohou podávat od 1. června do 8. září 2017. Pro vytvoření žádosti vstupte na webové stránky EFSA, do části pro experty a zde klikněte na „Apply here“. Dále postupujte dle instrukcí na vytvoření žádosti. Pokud jste registrováni v našem profesním systému a máte vyplněný obecný profil; tak ve vašem formuláři pro podání žádosti již budou vloženy informace z vašeho profilu. Zkontrolujte a podle potřeby aktualizujte tyto informace a odpovězte na specifické otázky týkající se tohoto výběrového řízení. Vytvoření vašeho obecného profilu v žádném případě nenahrazuje zaslání vlastní žádosti. Žádost je nutné odeslat mezi 1. červnem a 8. zářím 2017, abyste byli považováni za potenciálního vhodného kandidáta. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost, která zvýší dopad vaší vědecké práce a obohatí vaši profesní dráhu.

Více informací

Video vysvětlující příslušné výběrové řízení: https://youtu.be/nIrJois4NSY
Vědecký výbor a Panely EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/science/scientific-committee-and-panels
Experti a vědci EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/howwework/scientificexperts

3.7.2017


Zpět