Výstupy 6. ministerské konference WHO o životním prostředí a zdraví

Ve dnech 13.–15. června 2017 se v Gongu v Ostravě – Dolních Vítkovicích uskutečnila 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO) pro členské státy Evropského regionu WHO. Více než 45 zemí regionu a téměř 500 účastníků přijelo, aby ve čtvrtek 15. 6. přijali Ostravskou deklaraci.


Ostravská deklarace na nejbližší léta nastavuje sedm klíčových okruhů činnosti v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí:

  • zlepšení kvality vnitřního a vnějšího ovzduší
  • zajištění univerzálního, spravedlivého a udržitelného přístupu k bezpečné pitné vodě a hygieně
  • minimalizace nepříznivých účinků chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí
  • předcházení a odstraňování nepříznivých dopadů a nákladů na životní postředí a zdraví a nerovností souvisejících s odpady a kontaminovanými místy
  • posílení adaptace na a odolnosti vůči zdravotním rizikům spojeným se změnou klimatu a podpůrná opatření vedoucí ke zmírnění změny klimatu;
  • podpora evropských měst a regionů v jejich úsilí, aby se staly zdravějšími a inkluzívnějšími, bezpečnějšími, odolnějšími a udržitelnějšími
  • budování environmentální udržitelnosti zdravotních systémů.

Dokument dále ve dvou přílohách definuje okruhy činností, z nichž by si měly státy vybrat témata pro implementaci cílů deklarace a institucionální uspořádání procesu Životní prostředí a zdraví pro Evropu (EHP). Znění deklarace v anglickém originále.
Za RECETOX v rámci konference jeho ředitelka, prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., přestavila monitorovací nástroje a databázové informační systémy vhodné pro zpracování environmentálních a biomonitorovacích dat na doprovodné akci věnované projektu EU k lidskému biomonitoringu (HBM4EU) podpořeného z programu Horizont 2020.

Více informací o konferenci je na jejích stránkách:
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health

Dokumenty
(PDF soubory)

20.6.2017


Zpět