Úspěch RECETOX ve výzvě Teaming

V březnu 2017 byly vyhlášeny výsledky první fáze výzvy TEAMING, která v rámci programu Horizont 2020 podporuje významné rozšíření stávajících nebo vybudování nových center excelentní vědy. Celkem bylo ve výzvě podáno 208 projektů z celé EU a podporu na přípravu druhé fáze získalo třicet z nich.


Šest úspěšných je z České republiky, tři z Prahy a tři z Brna (jeden z nich je v RECETOX).

Ředitelka RECETOX, prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., k tomuto výsledku řekla: „Osobně tento výsledek považuji za velký úspěch české vědy. Je to také důkaz, že peníze z operačních programů byly dobře investovány a přitahují evropské fondy, protože většina aktuálně úspěšných českých projektů je na tyto předchozí investice napojena”.

Jedním z podpořených projektů v Brně je CETOCOEN Excellence, jejž vede ředitelka RECETOX, prof. Jana Klánová. Partnery tohoto projektu jsou University College London, která se pravidelně vyskytuje v první desítce univerzit v žebříčku QS World University Ranking, švýcarské ETH (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich), v současné době třetí nejlepší univerzita na světě v oblasti vědy a technologií, dále BBMRI – konsorcium sdružující evropské biobanky – a Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny.

„Cílem projektu je vybudovat dlouhodobě udržitelnou mezinárodní platformu podporující výzkum, který má odhalit roli různých faktorů ovlivňujících zdraví člověka a jeho stárnutí, minimalizovat zátěž spojenou s rozvojem chronických onemocnění (včetně snížení s tím spojených výdajů), zlepšit zdraví a kvalitu života populace,“ vysvětlila hlavní řešitelka a ředitelka Recetoxu Jana Klánová.

Připraveno s využitím online.muni.cz

10.5.2017


Zpět