Vzorkujeme v Ženevě

V centrále Světové zdravotnické organizace v Ženevě ve Švýcarsku se 22. září 2017 uskutečnila jednodenní akce, která zahájila týdenní blok akcí „Make Mercury History“ (Udělejme z využívání rtuti minulost) uspořádanou u příležitosti prvního zasedání Konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti.


RECETOX celou akci významně podpořil. Panelu na vysoké úrovni pro ministry a velvyslance se jako jeden z hostů zúčastnila Kateřina Šebková, ředitelka Národního a Regionálního centra, která se s více než 60 účastníky panelu podělila o výstupy jednání regionu střední a východní Evropy k zapojení zdravotnického sektoru do naplňování Minamatské úmluvy. Mezi jiným jde o dlouhodobé vzdělávání lékařů, aby se v populaci věnovali prevenci expozice rtuti a dalším chemickým látkám, odstraňování používání rtuti ve zdravotnickém sektoru, sdílení informací mezi zeměmi regionu o účincích rtuti zejména během vývoje plodu a vývoj specializovaných vzdělávacích programů, diagnostických postupů a předávání informací o účincích rtuti a jejích sloučenin na lidské zdraví.

Druhým významným zapojením byla ukázka vzorkování lidských vlasů pro zjištění obsahu rtuti, kterou zajistila Výzkumná infrastruktura RECETOX, která se Světovou zdravotnickou organizací v otázkách rtuti spolupracuje od roku 2015. Kromě akce v Ženevě, kterou výzkumná infrastruktura podpořila odběrem a analýzou více než 100 vzorků, jde o podíl na projektu „Development of a Plan for Global Monitoring of Human Exposure to and Environmental Concentrations of Mercury“ (Vypracování plánu pro globální monitoring stanovování koncentrací rtuti v lidském těle a v životním prostředí), pro nějž vypracovával tréninkový materiál a zajišťuje analýzy rtuti odebrané v Kyrgyzstánu a Ghaně a pracuje jako referenční laboratoř.

Děkujeme Výzkumné infrastruktuře RECETOX (RECETOX RI) za odběr a analýzu vzorků podepřenou projektem LM2015051 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy!

23.9.2017


Zpět