Pozvánka na přednášku – Dr. Jeffrey D. Herrick, US EPA Research Fellow

Zveme vás na přednášku z cyklu INNOLEC Dr. Jeffreyho D. Herricka, US EPA Research Fellow s názvem “Dopady znečištění ovzduší na ekosystémy: Výzkum, který US EPA poskytuje podklady pro hodnocení ekologických rizik i politik a opatření".


Přednáška se koná v úterý 14. listopadu 2017 od 9 hodin v prostorách RECETOX v budově A29, místnost RCX1 (A29 / 252), 2. patro, Kamenice 5, Univerzitní kampus Bohunice, Brno, Česká republika. Další informace a leták jsou uvedeny v příloze.

Dr. Herrick je v ČR na dvouměsíční stáži, jejímž cílem je výměna vědeckých informací a přístupů mezi Českou republikou a Agenturou ochrany životního prostředí v USA. V RECETOX bude Jeff téměř měsíc a zúčastní se setkání odborníků na monitorování POPs, setká se vedoucími vědeckých týmů a koordinátory jednotek výzkumné infrastruktury RECETOX (RECETOX RI) a také navštíví Národní observatoř Košetice na Vysočině, která je součástí výzkumné infrastruktury ACTRIS CZ. Rozhovor s Dr. Herrickem přineseme v dalším čísle našeho newsletteru.

13.11.2017


Zpět