Zúčastněte se mezinárodního sympozia o půdě

Dovolujeme si vás pozvat na zajímavé odborné setkání o znečištění půd, které organizuje Sekretariát Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy společně s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a dalšími partnery.


Cílem Globálního sympozia o znečištění půd je poskytnout odborný podnět k podpoře aktivit a politik v oblasti ochrany půd a snižování jejich znečištění, a to zejména v souvislosti s bezpečností potravin, fungováním ekosystémů a obnovou znečištěných míst. Všechna tato témata jsou relevantní pro cíle Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy, tedy ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky nebezpečných chemických látek a odpadů.

Sympozium se koná 2.–4. května 2018 v Římě. Účast je zdarma a není tedy vyžadován žádný registrační poplatek. Více informací o konferenci, jejích tématech a odborných východiscích naleznete v informačním dokumentu (PDF soubor) a na webových stránkách.

Abstrakty v anglickém jazyce lze zasílat přes webové stránky konference do 11. března 2018.

28.2.2018


Zpět