Pracovní setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků a Letní škola elektrochemie

I v letošním roce bychom vás rádi pozvali na Pracovní setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků (Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists) a 12. ročník Letní školy elektrochemie (XII. Summer School of Electrochemistry), které se budou konat ve dnech 12.–14. 9. 2018 v prostorách Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Brno-Bohunice, budova A11, místnost 205 – WBPCHE a budova A12, laboratoře LABIFEL-LSE).


Nad letošním ročníkem konference převezmou opět záštitu rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph. D., a děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Obě akce budou zaměřeny na rozmanité aplikace biofyzikální chemie a elektrochemie v genomice a proteomice. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference bude i letos rozdělena do přednáškové části, posterové sekce a sekce mladých, kde mohou studenti v rámci soutěže prezentovat svoje výsledky. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny i finanční odměna. Hlavním sponzorem akce bude firma Metrohm Česká republika, na knižních odměnách se bude podílet Česká společnost chemická.

Uzávěrka přihlášek, abstraktů a plateb je 15. června 2018, budeme však rádi, potvrdíte-li nám svoji účast i dříve.

Více informací ke konferenci a letní škole budete nacházet na stránkách http://www.sci.muni.cz/~labifel/?q=setkani2018.

2.3.2018


Zpět