Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Cílem soutěže, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami využitím druhotných surovin a materiálů a výrobků po ukončení jejich životnosti.


Vítězové soutěže získají ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu a věcné nebo zážitkové ceny na slavnostním vyhlášení dne 15. 6. 2018 v Senátu PSP ČR. Vítězné projekty a díla budou následně prezentovány široké odborné i občanské veřejnosti.

Kritéria soutěže a další podrobnosti jsou uvedeny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz, kde jsou pro inspiraci i výsledky 1. ročníku soutěže, včetně katalogu vítězů a nominovaných.

Další informace a dokumenty:

12.3.2018


Zpět