Spolupráce s Arménií pokračuje

Ve dnech 4.– 8.června 2018 se v RECETOX uskutečnilo školení „Sdílení zkušeností České republiky v hodnocení rizik pro experta z Environmentálního a informačního centra Arménie“. Trénink se odvíjel od smlouvy uzavřené mezi UNIDO a RECETOX podporující projekt „Implementace BAT a BEP technologií ke snižování emisí nezamýšlených POPs vznikajících při spalování (open burning)“.


Expert arménského centra Artak Khachatryan se vrátil k RECETOXu, aby posílil své znalosti při interpretaci a využití dat získaných z analýz vzorků ze skládky u města Ararat a naučil se pracovat specializovanými IT nástroji pro modelování, odhad distribuce znečištění v různých environmentálních médiích a hodnocení rizik. Artak představil situační zprávu o rehabilitaci skládky Ararat po zavedení BAT / BEP technologie v roce 2017. Do školení se zapojilo šest odborníků z RECETOXu a Artak tak strávil celý týden s našimi odborníky v teorii i praxi: profesor Ivan Holoubek se podělil o své zkušenosti při řešení kontaminovaných lokalit a způsobech identifikaci znečištění v různých složkách životního prostředí a interpretaci a využití výsledných dat. Profesor Martin Scheringer připravil k využitíl malý regionální model ke srovnání scénářů s reálnými daty shromážděnými v první monitorovací kampani v roce 2016 a prof. Pavel Čupr přednášel o využití GIS při analýze rizik. Jiří Kalina představil Artakovi nástroje a vizuály v informační databázi GENASIS a přepočty údajů pro modely, Roman Prokeš připravil cvičení k odběru vzorků a poskytování doprovodných informací potřebných pro následné analýzy dat/rizik a využití v modelech a Petra Přibylová připomněla požadavky na chemické analýzy kontaminovaných vzorků.

Výsledkem tréninku je návrh monitorovací kampaně na skládce u města Ararat, která se uskuteční na podzim 2018 s přihlédnutím k současnému stavu místa a potřebným informacím pro hodnocení rizik z uvolňovaných látek a modelování.

Ředitelka SCRC ČR Kateřina Šebková, ředitelka Regionálního centra Stockholmské úmluvy na závěr školení uvedla: „RECETOX těší, že projekt i úzká spolupráce s arménskými kolegy v návaznosti na kampaň z roku 2016 úspěšně pokračuje. Rádi přispíváme k budování arménských kapacit v oblasti analýzy rizik, podporujeme je při získávání dat potřebných pro přesnější analýzu současného stavu a učíme je pracovat se softwarovými nástroji pro lepší využití dostupných dat.“

Další informace

Fotogalerie

15.6.2018


Zpět