Jan Štourač a Gaspar Pinto elektronický nástroj pro personalizovanou dětskou onkologii

Výzkumné týmy profesora Jiřího Damborského a Davida Bednáře z RECETOX Masarykovy univerzity a FNUSA-ICRC, profesora Jaroslava Štěrby z Dětské nemocnice FN Brno a FNUSA-ICRC a docenta Ondřeje Slabého z CEITECu vyvíjí nový výpočetní nástroj PredictSNP-Onco pro personalizovanou dětskou onkologii.


Vznik nádorové buňky může způsobit jedna jediná mutace. Proto je potřeba mutaci co nejrychleji vyhodnotit a zvážit léčbu všemi dostupnými léky (inhibitory), které prošly schválením Evropskou lékovou agenturou /EMA/, Státním úřadem pro kontrolu léčiv /SÚKL/ či případně americkou vládní agenturou – Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv - FDA.

Nový nástroj by mohl lékařům usnadnit rychlejší stanovení nejvhodnější léčby pro každého jednotlivého pacienta, u něhož dosavadní standardní postupy nevedly k úspěchu, anebo kde je pravděpodobnost vyléčení standardními postupy velmi malá.

Výpočetní čas na Salomonu ve výši téměř 800 tisíc jádrohodin vědci využijí pro vyhodnocení všech možných mutací bílkovin, které vedou k rozvoji rakoviny, a na analýzy inhibitorů výpočetní metodou molekulárního dokování.

Využitím informací ze čtyř světových databází mutací společně s vypočítanými výsledky, pomohou s návrhem i nových možností personalizované/precizní léčby pro různé typy nádorových onemocnění. Lékaři tak získají za kratší dobu více informací. Budou tak moci rychleji nasadit správnou léčbu správnému pacientovi ve správný čas.

20.6.2018


Zpět