Přečtěte si letní číslo RECETOX News!

Zveme vás k přečtení letního sumáře našich novinek. Je tam EU Horizont 2020 projekt ICARUS, který je zaměřen na výzkum a zlepšení kvality městského ovzduší, představujeme novou platformu pro biotechnologie EnzymeMiner, která kombinuje hledání v databázích s mikrofluidními lab-roboty a urychluje celý proces vyhledávání využitelných enzymů a sdílíme výstupy výzkumu dopadů monzunů v Indii na celosvětové koncentrace některých perzistentních organických polutantů.


Dále najdete výsledek hodnocení mezinárodní Vědecké rady k proejektu Teaming fáze 1, rozhovor s kanadskou profesorkou Miriam Diamond o dvou měsících v RECETOX a dlouhý přehled aktivit Regionálního centra Stockholmské úmluvy i události, které nás čekají v příštích měsících. Přejeme příjemné čtení!

25.9.2018


Zpět