Archiv

Rok: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


EmCon 2018
16.6.2017 | Další informace...

V norském Oslo se od 25. do 28. června 2018 bude konat šestý ročník Mezinárodní konference o emergentních polutantech (EmCon 2018). Hlavním pořadatelem je Norský institut pro výzkum vod (NIVA).

Výzkum RECETOX v médiích
10.6.2017 | Další informace...

O našem výzkumu biologických efektů látky používané v kosmetických výrobcích píše MUNI, české i slovenské noviny: Lidovky, Novinky, Deník, ČTK a Hospodářské noviny.

Výběrová řízení do vědeckých panelů EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin spustil 1. června 2017 otevřené výběrové řízení na nové členy svých vědeckých panelů.

Nabídka stáže na Evropském úřadu pro bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se sídlem v Parmě (Itálie) otevřel výběrové řízení pro zájemce o stáž ve všech odděleních a odborech úřadu. Stáž je unikátní příležitostí pro absolventy získat zkušenosti a rozvinout své dovednosti v oblasti svého odborného zájmu.

Pozvánka na přednášku P. Seebergera
16.5.2017 | Další informace...

Zveme Vás na přednášku s názvem „Automated Glycan Assembly: Basis for Vaccines, Diagnostics and Material Science“, kterou přednese Peter H. Seeberger z Max-Planck Institute for Colloids and Surfaces, Free University of Berlin and University Potsdam, Německo.

Diplomové a bakalářské práce opět soutěží o ceny s Lipkou
15.5.2017 | Další informace...

Lipka s Jihomoravským krajem vyhlašují již XV. ročník Soutěže diplomových prací týkajících se životního prostředí a ekologie v Jihomoravském kraji.

Pozvánka – závěrečný seminář Mezioborové výzkumné projekty GAMU 2014–2016
13.5.2017 | Další informace...

Odbor výzkumu Masarykovy univerzity pořádá 25. května 2017 od 13 h na Komenského náměstí 2 v zasedací místnosti č. 300 závěrečný seminář Mezioborové výzkumné projekty GAMU 2014–2016. Na semináři se představí čtyři úspěšné mezioborové projekty, které probíhaly na Masarykově univerzitě v letech 2014–2016.

Nobelista Ben Feringa chválí

Profesor Ben Feringa, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 2016, byl 6.května 2017 v pořadu Hyde Park Civilizace v České televizi.

RECETOX na Business Research Forum 2017

Druhý ročník Business Research Fora Masarykovy univerzity se uskutečnil 27. dubna 2017 v prostorách CEITEC, tentokrát s podtitulem „Věda mění podnikání. Pojďte ji dělat s námi!“. Akci pořádalo Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity ve spolupráci s partnery z ministerstev, kraje a města Brna.

Výzva k vyjádření zájmu o pozici člena Správní rady EFSA

Evropská komise vyhlásila otevřené výběrové řízení pro obměnu 7 z celkem 14 členů Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), jejichž mandát vyprší dne 30. června 2018.

Národní implementační plán Stockholmské úmluvy 2018-2023 otevřen k připomínkám
10.4.2017 | Další informace...

Národní centrum pro toxické látky (RECETOX) a Ministerstvo životního prostředí předkládají všem zainteresovaným stranám k připomínkám aktualizovanou verzi Národního implementačního plánu pro implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v České republice na období 2018-2023.

Brožura RECETOX 2016
29.3.2017 | Další informace...

Právě vyšla nová propagační brožura RECETOX. Děkujeme našim skvělým grafikům – Markétě Soukupové, Jakubovi Gregorovi a Radimovi Šustrovi – a tiskárně Kleinwächter holding!

Pozvánka na jaro v Košeticích
20.3.2017 | Další informace...

Chcete vědět něco víc o monitoringu ovzduší a dalších složek životního prostředí? Líbí se vám jarní Vysočina? Spojte příjemné s užitečným a přijeďte oslavit Světový den vody a Světový meteorologický den.

Nové číslo RECETOX newsletteru – únor 2017
17.3.2017 | Další informace...

Zveme vás ke čtení nového čísla RECETOX newsletteru (únor 2017), které právě vyšlo. Najdete v něm informace o mnoha konferencích, představíme projekt HBM4EU a přehled činnosti Regionálního centra Stockholmské úmluvy – tentokrát o misi do Malajsie.

Hlaste se, otevíráme tři nové postdoc pozice – HBM4EU
16.2.2017 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí vyhlašuje výběrové řízení na tři pozice pro kandidáty nebo kandidátky s ukončeným doktorským studiem, které nabízíme v rámci projektu Human BioMonitoring for Europe (HBM4EU) financovaného z programu Horizon 2020. Přihlášky se přijímají až do zaplnění všech pozic.

Pozvánka na letní školu o toxických látkách v prostředí 2017
15.2.2017 | Další informace...

Registrace na 13. ročník mezinárodní letní školy o toxických látkách v prostředí je otevřená! Přihlašte se na tradiční a mezinárodní letní školu, kterou RECETOX pořádá již od roku 2005. Letošní téma jsou toxické látky ve vodním prostředí

Pozvánka na habilitační a profesorskou přednášku - Radka Chaloupková a Zbyněk Prokop

Zveme Vás na dvě akademické přednášky našich kolegů z RECETOX v programu proteinového inženýrství a Loschmidtových laboratoří.

RECETOX na konferenci o půdě

Ve dnech 1. a 2. února 2017 se v aule univerzitního kampusu Bohunice v Brně konala mezinárodní konference 25 let monitoringu půd v České republice, kterou pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pod záštitou ministra zemědělství ČR, pana Mariana Jurečky, a ve spolupráci s Koordinačním místem pro vědeckou a technickou spolupráci s Evropskou agenturou bezpečnosti potravin (EFSA).

Ivan Holoubek převzal Cenu města Brna

Město Brno udělilo ceny svým významným osobnostem.

Konference Ovzduší 2017
12.1.2017 | Další informace...

V dubnu 2017 proběhne v Brně již 13. ročník tradičního setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší – konference Ovzduší 2017.


Zpět