Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Přednáška z cyklu INNOLEC na téma "DDT and malaria control and POPs in South Africa"

Přednáška Prof. Henka Bowmana z North-West University (Jihoafrická Republika) z cyklu INNOLEC na téma DDT and malaria control and POPs in South Africa.

Fytotoxicita a ostatní faktory, které ovlivňují rozvoj půdní bioty na výsypkách - EnviroPoint Workshop 2
27.3.2010 | Další informace...

Zveme vás na druhý workshop komunity EnviroPoint. Diskusně pojatá přednáška přeního odborníka v problematice obnovy poškozených ekosystémů - Doc. Jana Frouze - bude zaměřena na problematiku rekultivací výsypek po těžbě nerostů. Jedním z hlavních linií bude, zda vůbec oblasti těžce poškozené těžbou rekultivovat, či zda si příroda „poradí sama“.

Life Cycle Assessment (LCA) - EnviroPoint Workshop 1
11.3.2010 | Další informace...

Zveme vás na první workshop komunity EnviroPoint. Bude se jednat o diskusně pojatou přednášku na téma využití Hodnocení životního cyklu výrobků a služeb (Life Cycle Assessment – LCA) v trvale udržitelné společnosti. Přednášet bude přední expert v ČR na tuto problematiku doc.Vladimír Kočí. Metoda LCA se v současnosti dostává do povědomí širší odborné veřejnosti jako vhodný nástroj pro hodnocení možných dopadů produktů, služeb i jiné lidské činnosti na životní prostředí.


Zpět