Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Vítězství naší absolventky v soutěži studentských prací
13.12.2012 | Další informace...

Absolventka magisterského studia v našem centru Mgr. Eliška Čechová vyhrála jubilejní desátý ročník soutěže bakalářských a diplomových prací zaměřených na životní prostředí a ekologii, vyhlašované školským zařízením Lipka za spolupráce Ekologického institutu Veronica.

Studentka Gymnázia Řečkovice reprezentovala Centrum na studentské konferenci Chemie je život
11.12.2012 | Další informace...

Studentka druhého ročníku Gymnázia Řečkovice Anna Hovořáková reprezentovala 7. prosince 2012 naše Centrum na studentské konferenci „Chemie je život“ konané na Vysokém učení technickém v Brně.

RECETOX vyplnil fun-zónu soutěže v pIšQworkách
3.12.2012 | Další informace...

Poslední listopadový den proběhlo v atriu brněnské Fakulty sociálních studií středoškolské mistrovství soutěže v piškvorkách. Během celého soutěžního dopoledne nabízel RECETOX všem zúčastněným vědeckou relaxaci ve fun-zóně.

2x120 vteřin o RECETOX
26.11.2012 | Další informace...

Jihomoravské inovační centrum (JIC) pořádalo 16. října 2012 akci 120 vteřin pro inovativní firmy. Kontaktního podvečera se zúčastnili zástupci 20 výzkumných a komerčních institucí z oblasti environmentálních technologií, zemědělství a potravinářství, které působí v regionu jižní a střední Moravy.

Úspěšné zakončení projektu NATO s Arménií
15.11.2012 | Další informace...

Dne 7. listopadu 2012 se v arménském Jerevanu uskutečnilo závěrečné jednání projektu „Inventura, monitoring a analýza obsoletních pesticidů v Arménii za účelem jejich environmentálně šetrného odstranění“ financovaného z prostředků NATO.

Věda na veletrhu Gaudeamus 2012
13.11.2012 | Další informace...

Centrum RECETOX na půl dne obsadilo vědecký stánek Masarykovy univerzity na letošním veletrhu Gaudeamus 2012.

Festival vědy 2012
30.10.2012 | Další informace...

Tým z našeho centra se v letošním roce aktivně podílel na organizaci obou nejvýznamnějších akcí Festivalu vědy – Dne i Noci vědců.

Výsledky 8. zasedání Výboru pro hodnocení POPs (POPRC-8)
24.10.2012 | Další informace...

Ve dnech 15.–19. října 2012 se v Ženevě uskutečnilo již osmé zasedání Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů (POPRC-8 Persistent Organic Pollutants Review Committee of the Stockholm Convention) v rámci Stockholmské úmluvy

Ozonové odpoledne
24.10.2012 | Další informace...

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Národním centrem pro perzistentní organické látky uspořádaly vzdělávací přednáškové odpoledne u příležitosti 25.výročí podpisu Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Slavnostní otevření pavilonu A29 – nového sídla Centra
18.10.2012 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity založené v roce 2010 z prostředků OP VaVpI otevřelo 8. října 2012 po dvou letech výstavby nový výzkumný pavilon v Brně-Bohunicích.

Společné zasedání regionálních center
16.10.2012 | Další informace...

V sídle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v Ženevě se 1.–2. října 2012 uskutečnilo společné zasedání více než dvaceti regionálních center Stockholmské a Basilejské úmluvy za účelem posílení spolupráce a koordinace. Cílem bylo také zvýšit vzájemnou informovanost o jednotlivých aktivitách, které centra pořádají, a poskytnout vodítka a předat zkušenosti těm, kteří se potýkají s problémy ať již finančního či kapacitního rázu.

Triatlon RECETOX CUP 2012
28.7.2012 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí letos uspořádalo třetí ročník soutěže Triatlon RECETOX CUP.


Zpět