Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Soutěž diplomových prací 2015
10.12.2015 | Další informace...

XIII. ročník soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, kterou pořádá Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci s Jihomoravským krajem, přinesl ocenění i studentovi z RECETOX.

Pozvánka na festival EKOFILM v Brně 3.–5. 12. 2015
27.11.2015 | Další informace...

Zveme Vás na tradiční festival soutěžních filmů o životním prostředí, jehož 41. ročník se tentokrát koná v Brně - od čtvrtka do soboty (3.–5. 12. 2015). Letošním soutěžním tématem je ODPAD a do festivalu se zapojí někteří naši tradiční partneři - např. společnost SITA, Veronica a další. Prezidentem festivalu je doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., jeden z nejvýše postavených Čechů v Evropské komisi – je zástupcem ředitele Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele, který se zapojí do dění v sobotu 5. 12. 2015.

RECETOX na výstavě v Mexiku
18.11.2015 | Další informace...

Zástupci centra RECETOX se zúúčastnili ministerské konference Skupiny pro pozorování země (Group on Earth Observation, GEO), která se konala 9-13.listopadu 2015 v Mexiko City.

Školení odborníků z Kazachstánu a ze Srbska
10.11.2015 | Další informace...

Ve dnech 23.-27.11.2015 výzkumná infrastruktura centra RECETOX, zejména Laboratoře stopové analýzy, opět přivítají zahraniční účastníky z Kazachstánu a ze Srbska.

Využití výzkumné infrastruktury RECETOX
30.10.2015 | Další informace...

Výzkumná infrastruktura (VI) RECETOX je samostatnou součástí centra RECETOX. Centrum zaměřené na studium problémů spojených s životním prostředím a zdravím je tvořeno čtyřmi vědeckými programy a třemi centrálními jednotkami. Tyto tři centrální jednotky jsou společně operovány jako VI RECETOX s otevřeným přístupem poskytující svým uživatelům stále se rozšiřující spektrum expertíz a služeb.

Výsledky česko-indicko-norské spolupráce
19.10.2015 | Další informace...

Informaci o česko-indicko-norské spolupráci ve výzkumu výskytu toxických látek v povodí řeky Gangy cituje mezinárodní internetový magazín thethirdpole.net, který se věnuje vodní krizi v Asii a řeší problematiku nedostatku vody v Asii v oblasti jižně od Himalájí a pohoří Hindukúš, které zásobují až 20 % světové populace.

Ochrana ovzduší ve státní správě
15.10.2015 | Další informace...

Ve dnech 10.–12. listopadu 2015 se bude konat v hotelu Centro v Hustopečích tradiční, již desátý ročník konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe. Na organizaci konference se poprvé podílí také Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, konference bude finančně podpořena z Fondu EHP. Tradičními organizátory jsou Ministerstvo životního prostředí, společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Ascend, s.r.o, Bioanalytika CZ, s r.o. a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Program konference je určen pro pracovníky ze státní správy a samosprávy, ale i odborných firem, kteří se zabývají znečištěním ovzduší.

Nové číslo RECETOX Newsletteru
14.10.2015 | Další informace...

Vyšlo nové číslo RECETOX newsletteru (září 2015), které se věnuje školením a jednáním, která proběhla v centru RECETOX od června do září, přibližuje využití výzkumné infrastruktury RECETOX, představuje projekt Biogate (SoMoPro), a přináší pozvánku na konferenci Ochrana ovzduší ve státní správě. Přejeme příjemné čtení!

Exkurze v centru RECETOX
2.10.2015 | Další informace...

V srpnu a v září se v Centru RECETOX uskutečnilo několik osvětových akcí.

RECETOX na ISEE v Brazílii
17.9.2015 | Další informace...

Doktorandky Katarína Bányiová a Anežka Nečasová ze skupiny hodnocení rizik a lidské expozice obdržely cestovní a účastnický ISEE grant na 27. konferenci Mezinárodní společnosti pro environmentální epidemiologii (ISEE), která se konala v São Paulo, Brazílie od 30. srpna do 3. září 2015.

Noc vědců a RECETOX
16.9.2015 | Další informace...

Nemáte program na pátek 25.9.2015? Zajímají vás přírodní vědy? Pokud ano, tak vás srdečně zveme v podvečer a večer (18–24h) do kampusu Bohunice, kde můžete zažít Noc vědců a setkání s našimi kolegyněmi a kolegy (a nejen s nimi).

RECETOX zve středoškoláky k návštěvě
15.9.2015 | Další informace...

Masarykova univerzita pořádá ve čtvrtek 17. září 2015 zvláštní Den otevřených dveří určený studentům středních škol, do něhož se zapojí všech devět fakult univerzity.

Ohlédnutí za letní školou toxických látek v prostředí

Výzkumná infrastruktura RECETOX společně s Regionálním centrem Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií pro region střední a východní Evropy uspořádala ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy o POPs, Ministerstvem životního prostředí a projektem CYANOCOST již jedenáctý ročník tradiční mezinárodní Letní školy toxických látek v prostředí.

Pozvánka na seminář o alternativách k toxikologickým a farmakologickým testům
31.8.2015 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) zve na jednodenní mezinárodní seminář "3R Alternatives to Toxicological and Pharmacological Testing Workshop", který se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2015 v sídle RECETOX (pavilon A29, Univerzitní kampus Bohunice) v Brně.

RECETOX na 35.mezinárodním sympoziu Dioxin 2015
27.8.2015 | Další informace...

Ve dnech 23.–28. srpna 2015 se v Sao Paulo v Brazílii koná 35. ročník mezinárodní konference Dioxinové symposium 2015 (dioxin2015). Konferenci, kterou spolupořádá i regionální centrum Stockholmské úmluvy CETESB v Brazílii, představuje jedno z významných mezinárodních jednání v oblasti výzkumu perzistentních organických polutantů – v analytické chemii, dopadech na zdraví a analýze rizik i informacích o nových výsledcích výzkumu.

Budování kapacit v Kazachstánu
20.7.2015 | Další informace...

Profesor RNDr. Ivan Holoubek, CSc., ve dnech 15.července 2015 v Astaně v Kazachstánu přednášel pro úředníky a odborníky z oblasti životního prostředí a zdravotnictví o metodách monitorování toxických látek v prostředí se zaměřením na perzistentní organické polutanty a rtuť a dále rovněž na snižování objemů odpadů ze zdravotnictví.

Výsledky vědeckých cen 2015
30.6.2015 | Další informace...

Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlásilo výsledky vědeckých cen za lékařství, farmacii, chemii, a počítačové vědy a informatiku v roce 2015, které pořádalo ve spolupráci se společnostmi Sanofi s.r.o., Pierre Fabre Médicament s.r.o., Solvay s.r.o. a Bull – Atos s.r.o.

Nové číslo RECETOX Newsletteru
29.6.2015 | Další informace...

Vyšlo nové číslo RECETOX newsletteru, které se věnuje výsledkům projektu Andromede (SoMoPro), představuje projekt CELSPAC:TNG a informuje o úspěchu RECETOX na mezinárodním jednání v Ženevě. Přejeme příjemné čtení!

Úspěch RECETOX na zasedání Stockholmské úmluvy
23.6.2015 | Další informace...

V mezinárodním konferenčním centru v Ženevě (CICG) se od 4. do 15. května 2015 konalo třetí simultánní zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (dále jen „Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy“).

Nejlepší publikace ES&T roku 2014
19.6.2015 | Další informace...

S radostí oznamujeme, že renomovaný časopis Environmental Science and Technology vyhlásil nejlepší publikací roku 2014 v oblasti technologie životního prostředí dílo Pavla Dvořáka, studenta doktorského studia z Centra RECETOX v programu Proteinové inženýrství.

Akreditace Laboratoří stopové analýzy rozšířena

S radostí oznamujeme, že v květnu 2015 došlo k rozšíření stávajícího osvědčení o akreditaci ve výzkumné infrastruktuře RECETOX.

Letní škola o toxických látkách v prostředí – přidán program

Ve dnech 15.-20. června 2015 se bude konat již jedenáctý ročník tradiční letní školy zaměřené na toxické látky v prostředí.

Systémy GENASIS a GMP DWH byly prezentovány na konferenci Copernicus
24.5.2015 | Další informace...

Ve dnech 12. a 13. května 2015 proběhl v Praze 4. ročník českého uživatelského fóra Copernicus. Součástí sekce „GEO/GEOSS - příležitost pro Českou republiku“ byla i přednáška Jakuba Gregora a Richarda Hůlka (RECETOX / IBA MU) nazvaná „Systém pro sběr a vizualizaci dat Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy – příspěvek České republiky do GEOSS“. V rámci prezentace byl představen i GENASIS, který je výchozí platformou a zároveň hlavním datovým zdrojem pro globální informační systém o perzistentních organických polutantech (GMP Data Warehouse).

Zahájení pilotní fáze kohortové studie CELSPAC: TNG
23.5.2015 | Další informace...

V pondělí 20. dubna 2015 byla ve Fakultní nemocnici Brno spuštěna pilotní fáze dlouhodobé epidemiologické studie CELSPAC: TNG (Central European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood: The Next Generation). Navazuje na předchozí studii Světové zdravotnické organizace ELSPAC (Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství) probíhající v Brně od roku 1990.

Konference OVZDUŠÍ 2015
17.5.2015 | Další informace...

Ve dnech 20.–22. dubna 2015 proběhla v Brně v hotelu Žebětínský dvůr odborná akce, konference OVZDUŠÍ 2015. Jedná se o tradiční setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice znečištění a ochrany ovzduší. Letos se konal již dvanáctý ročník konference, kterou pořádá výzkumná infrastruktura Centra pro výzkum toxických látek v prostředí spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem za podpory společností Českomoravský cement a.s. – Heidelberg Cement Group, SIAD Czech spol. s.r.o. a SITA CZ a.s.

Vzorkování na Seychelách
30.4.2015 | Další informace...

Na základě únorového semináře k budování kapacit pro monitoring POPs na Seychelách proběhla ve dnech 15.-20.dubna 2015 týdenní intenzivní vzorkovací kampaň na ostrově Mahé a školení odběrových techniků v odběrech sedimentu, vzorků ovzduší metodou pasivního vzorkování a odběry vod v okolí přístavu a instalace pasivních vzorkovačů vody na bázi silikonové gumy.

Nové číslo RECETOX Newsletteru
29.4.2015 | Další informace...

Vyšlo nové číslo RECETOX newsletteru, tentokrát zaměřené na mobilitu našich spolupracovníků, nové zahraniční spolupracovníky a na SOMOPRO projekt Waterchem.

Otevíráme nové pozice
27.4.2015 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí vyhlašuje konkurz na akademická a neakademická místa a post-doc vhodné pro vědce z oblasti chemie životního prostředí, analytické chemie, hodnocení rizik, epidemiologie, humánní expozice a modelování. Uzávěrka přihlášek je 30.června 2015 nebo do zaplnění všech dostupných míst.

Výroční zpráva Centra pro výzkum toxických látek v prostředí za rok 2014
27.4.2015 | Další informace...

Dne 20. 4. 2015 vydalo centrum výroční zprávu za rok 2014, která podrobně popisuje plnění vědeckých, výukových, projektových i ekonomických indikátorů centra.

Volná pracovní pozice – asistent(ka) pro studii CELSPAC-TNG
22.4.2015 | Další informace...

Fakultní nemocnice Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, Jihlavská 20, Brno přijme asistenta/asistentku pro řešení výzkumné studie CELSPAC-TNG.

LN o RECETOX
18.4.2015 | Další informace...

V úterý 14.dubna 2015 otisklo celostátní vydání deníku Lidové noviny text s názvem “Vědci zmapovali jedy v okolí českých řek” jako hlavní článek dne. Jsou v něm shrnuty výsledky tříletého výzkumu na základě projektu Ministerstva vnitra, na jehož řešení v letech 2010-2014 spolupracoval tým z našeho centra pod vedením Ing. Milana Sáňky, Dr. společně s partnery z Výzkumného ústavu meliorace a ochrany půdy v.v.i.

Pozvánka na přednášku ředitelky UNICEF
17.4.2015 | Další informace...

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku ředitelky Národního výboru Dětského fondu OSN v České republice (UNICEF ČR), Pavly Gomba, na téma Humanitární programy UNICEF v krizových oblastech. Národní výbory UNICEF pomáhají ve spolupráci s centrálou organizace zlepšovat život dětí v různých oblastech ve světě.

Vysoký představitel OSN navštívil RECETOX
15.4.2015 | Další informace...

Dne 9.dubna 2015 navštívil Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Rolph Payet, vysoký představitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), který od října 2014 zastává funkci společného tajemníka Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy.

Budování kapacit na Seychelách
27.2.2015 | Další informace...

Profesor RNDr. Ivan Holoubek, CSc., ve dnech 10.-13. února 2015 ve Victorii na Seychelách přednášel pro úředníky a odborníky z oblasti životního prostředí o metodách monitorování toxických látek v prostředí se zaměřením na perzistentní organické polutanty a rtuť.

Konference Ovzduší 2015 - přidán program konference
18.2.2015 | Další informace...

Již dvanáctý ročník tradiční česko-slovenské konference Ovzduší proběhne 20–22. dubna 2015 v Brně.

Cena Siemens 2014 pro tým doc. Prokopa
11.2.2015 | Další informace...

Vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Ceny Siemens, kterou pořádá český Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami, Akademií věd ČR a pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu, se uskutečnilo 5.února 2015 v Betlémské kapli v Praze. Ocenění v celkové výši 1,2 mil. Kč byla udělena nejlepším diplomovým a dizertačním pracím, výsledkům základního a aplikovaného výzkumu a nejlepšímu pedagogovi.

Přednáška v Paříži
10.2.2015 | Další informace...

Společnost Veolia vyzvala našeho odborníka na sledování toxických látek ve vodách, Dr. Branislava Vranu, aby v Paříži 26.-27.ledna 2015 přednášel na mezinárodní konferenci “3rd Stir Bar Sorptive Extraction Technical Meeting”.

Den otevřených dveří
14.1.2015 | Další informace...

Tradiční dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity se v Kampusu Bohunice uskuteční již tento měsíc, v sobotu 24. ledna 2015 a v úterý 27. ledna 2015. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí bude prezentovat své aktivity v rámci studijních oborů Chemie, Biologie a Experimentální biologie a dále se můžete s námi setkat u stánku našeho Centra, anebo naše pracoviště po dohodě navštívit (v případě zájmu kontaktujte Mgr. Jaromíra Literáka, Ph.D.)

Ozvěny Vánoc a šťastný rok 2015

Předvánoční setkání RECETOX se tentokrát uskutečnilo koordinovaně se sousedícími pavilony severní části kampusu Bohunice. Děti, studenti i pracovníci RECETOX se zapojili se do hraní a zpívání koled, výroby netradičních fotografických vánočních a novoročních přání, zkoušení tradičních i méně tradičních vánočních zvyků a společného společné zdobení stromečku. Rádi oznamujeme, že při doprovodném programu se ve Vánoční sbírce vybrala částka 5600 Kč, která byla předána potřebným. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy setkání a programu – orchestru, zpěvákům a zpěvačkám, pekařkám a kuchařům, fotografce, těm, kteří se starali o vánoční atmosféru a také všem, kteří přispěli do Vánoční sbírky.


Zpět