Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Profesor

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 457
Osobní stránka:http://www.recetox.muni.cz/ivan-holoubek

Příslušnost:
Environmentální chemie 


Hlavní oblasti výzkumu:

Osud a vlivy chemických látek v prostředí, hodnocení vlivů na životní prostředí, hodnocení rizik, persistentní toxické látky - zdroje, inventury, osud, vlivy, rizika, mezinárodní úmluvy 

Výuka:
Chemie životního prostředí
Analýza rizik
Environmenální technologie

Příslušnost k podskupinám Divize environmentální chemie:
Laboratoř stopové analýzy
Fázové rovnováhy a transportní procesy
Abiotické transformace

Grantové projekty 1993-2007:
USA (1), Kanada (1), EC (5), Belgie (1), Ministerstvo životního prostředí ČR (19), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (18), Grantová agentura ČR (6), OSN (4)

Publikační činnost:
27 kapitol knih a monografií, 8 skript, přes 900 vědeckých a odborných publikací, konferenčních vystoupení, výzkumných, technických zpráv, expertíz a posudků.

Expertní činnost:
- OSN UNEP/IFCS – POPs Protocol – regionální koordinátor pro Evropu projektu UNEP/GEF Regionally-based Assessment of Persistent Toxic Substances (2001-2002)
- UNEP – Stockholm Convention – člen POPs Review Committee a člen BAT/BEP Expert Group, předseda Ad hoc Technical Working Group on Effectiveness Evaluation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
- OSN/ECE:
- Task Force on Persistent Organic Pollutants (1991-1994)
- Task Force on Emission Inventories (1993-1998)
- Ad Hoc Preparatory Working Group on Persistent Organic Pollutants (1995- 1997)
- Task Force on Measurement and Modelling (2000- )
- 1997 – expert pro Risk Assessment Program PHARE Air Pollution Monitoring of Slovakia
- 2001 – regionální koordinátor pro Evropu projektu UNEP/GEF Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances
- 2001 – 2004 - koordinátor UNIDO projektu “Enabling activities to facilitate early action in the implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs Convention) in Czech Republic“
- 2002 - 2003 – vedoucí meziresortní expertní skupiny pro posouzení výsledků měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002
- Poradce UNIDO pro přípravu národních implementačních plánů Stockholmské úmluvy v Arménii, Egyptě, Chrorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Ománu, Slovensku, Srbsku
- Ředitel Regionální POPs Centra pro střední a východní Evropu MU Brno
- Ředitel Národního POPs Centra ČR

Členství ve vědeckých organizacích a institucích:
- SETAC - Society of Environmental Chemistry and Toxicology
- SECOTOX - Society of Ecotoxicology and Chemical Safety, člen Scientific Board a regionálního výboru pro střední a východní Evropu
- Society for Risk Analysis
- Česká společnost pro chemii a toxikologii životního prostředí – předseda společnosti
- Česká společnost chemická
- Člen Vědecké rady PřF MU (od roku 2006)
- Člen vědecké rady Masarykova onkologického ústavu (2001 – 2004)
- Člen vědecké rady Chemické fakulty VUT Brno
- Osoba způsobilá pro posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb.
- Člen oborové rady doktorského studijního programu Chemie PřF MU Brno
- Předseda oborové komise doktorského studia Chemie životního prostředí PřF MU Brno
- Člen oborové rady doktorského studijního programu Biologie PřF MU Brno
- Člen oborové komise doktorského studia Ekologie PřF MU Brno
- Člen oborové komise doktorského studia Hydrobiologie PřF MU Brno
- Člen oborové rady doktorského studia Chemie a technologie ŽP, CHF VUT Brno
- Člen oborové rady doktorského PGS Chemie a analýza potravin, VŠCHT Praha
- Člen komise pro otázky životního prostředí Prezidia AV ČR
- Člen Národního komitétu pro hodnocení vlivů na životní prostředí
- Člen redakční rady časopisu Chemosphere
- Člen redakční rady časopisu Environmental Science and Pollution Research
- Člen redakční rady časopisu Acta Hydrobilogica et Hydrochimica
- Člen redakční rady Fresenius Environmental Bulletin
- Člen redakční rady Geochemical Environmental Health
- Člen redakční rady časopisu Ochrana ovzduší

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Babek, O., Hilscherova, K., Nehyba, S., Zeman, J., Famera, M., Francu, J., Holoubek, I., Machat, J., Klanova, J.: Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years, Journal of Soils and Sediments, 2008, 8 (3): 165-176

Bábek O., O., Faměra M., Hilscherová K., Kalvoda J., Dobrovolný P., Sedláček J., Machát J., Holoubek I.: Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyses, CATENA, 2011, 87 (2): 281-290

Bartos, T., Cupr, P., Klanova, J., Holoubek, I.: Which compounds contribute most to elevated airborne exposure and corresponding health risks in the Western Balkans?, Environment International, 2009, 35 (7): 1066-1071

Bartos, T., Letzsch, S., Skarek, M., Flegrova, Z., Cupr, P., Holoubek, I.: GFP assay as a sensitive eukaryotic screening model to detect toxic and genotoxic activity of azaarenes, Environmental Toxicology, 2006, 21 (4): 343-348

Bartos, T., Skarek, M., Cupr, P., Kosubova, P., Holoubek, I.: Genotoxic activity of a technical toxaphene mixture and its photodegradation products in SOS genotoxicity tests, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2005, 565 (2): 113-120

Bittner, M., Janosek, J., Hilscherova, K., Giesy, J., Holoubek, I., Blaha, L.: Activation of Ah receptor by pure humic acids, Environmental Toxicology, 2006, 21 (4): 338-342

Blaha, L., Hilscherova, K., Cap, T., Klanova, J., Machat, J., Zeman, J., Holoubek, I.: Kinetic Bacterial Bioluminescence Assay for Contact Sediment Toxicity Testing: Relationships with the Matrix Composition and Contamination, Environmental Toxicology and Chemistry, 2010, 29 (3): 507-514

Blaha, L., Hilscherova, K., Mazurova, E., Hecker, M., Jones, P. D., Newsted, J. L., Bradley, P. W., Gracia, T., Duris, Z., Horka, I., Holoubek, I., Giesy, J. P.: Alteration of steroidogenesis in H295R cells by organic sediment contaminants and relationships to other endocrine disrupting effects, Environment International, 2006, 32 (6): 749-757

Buryskova, B., Hilscherova, K., Blaha, L., Marsalek, B., Holoubek, I.: Toxicity and modulations of biomarkers in Xenopus laevis embryos exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons and their N-heterocyclic derivatives, Environmental Toxicology, 2006, 21 (6): 590-598

Cupr, P., Bartos, T., Sanka, M., Klanova, J., Mikes, O., Holoubek, I.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risks Part III. Quantification of the soil burdens and related health risks in the Czech Republic, Science of the Total Environment, 2010, 408 (3): 486-494

Cupr, P., Skarek, M., Bartos, T., Ciganek, M., Holoubek, I.: Assessment of human health risk due to inhalation exposure in cattle and pig farms in south Moravia, Acta Veterinaria Brno, 2005, 74 (2): 305-312

Cupr, P., Klanova, J., Bartos, T., Flegrova, Z., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 2. Air genotoxic potency screening assessment, Environmental Pollution, 2006, 144 (2): 406-413

Damborsky, J., Nyandoroh, M. G., Nemec, M., Holoubek, I., Bull, A. T., Hardman, D. J.: Some biochemical properties and the classification of a range of bacterial haloalkane dehalogenases, Biotechnology and Applied Biochemistry, 1997, 26: 19-25

Dolinova, J., Klanova, A., Klan, P., Holoubek, I.: Photodegradation of organic pollutants on the spruce needle wax surface under laboratory conditions, Chemosphere, 2004, 57 (10): 1399-1407

Dvorska, A., Lammel, G., Klanova, J., Holoubek, I.: Kosetice, Czech Republic - ten years of air pollution monitoring and four years of evaluating the origin of persistent organic pollutants, Environmental Pollution, 2008, 156 (2): 403-408

Dvorska, A., Lammel, G., Holoubek, I.: Recent trends of persistent organic pollutants in air in central Europe - Air monitoring in combination with air mass trajectory statistics as a tool to study the effectivity of regional chemical policy, Atmospheric Environment, 2009, 43 (6): 1280-1287

Gasić, B., .MacLeod M., Klánová J., Scheringer M., Ilić P., Lammel G., Pajović A., Breivik K., Holoubek I., Hungerbühler K: Quantification of sources of PCBs to the atmosphere in urban areas: A comparison of cities in North America, Western Europe and former Yugoslavia, Environ. Poll, 2010 (158): 3230-5

Gasić, B., Klanova J., Scheringer M., Ilić P., Lammel G., Pajović A., Breivik K., Holoubek I., Hungerbühler K.: Quantification of sources of PCBs to the atmosphere in urban areas: A comparison of cities in North America, Western Europe and former Yugoslavia, Environmental Pollution, 2010 (158): 3230-5

Harner, T., Bartkow, M., Holoubek, I., Klanova, J., Wania, F., Gioia, R., Moeckel, C., Sweetman, A. J., Jones, K. C.: Passive air sampling for persistent organic pollutants: Introductory remarks to the special issue, Environmental Pollution, 2006, 144 (2): 361-364

Heinisch, E., Kettrup, A., Bergheim, W., Holoubek, I., Wenzel, S.: PCB in aquatic ecosystems of the river Elbe and Berlin waters - Source oriented monitoring, Fresenius Environmental Bulletin, 2003, 12 (2): 103-110

Hilscherova, K., Dusek, L., Sidlova, T., Jalova, V., Cupr, P., Giesy, J. P., Nehyba, S., Jarkovsky, J., Klanova, J., Holoubek, I.: Seasonally and Regionally Determined Indication Potential of Bioassays in Contaminated River Sediments, Environmental Toxicology and Chemistry, 2010, 29 (3): 522-534

Hilscherova, K., Kannan, K., Kang, Y. S., Holoubek, I., Machala, M., Masunaga, S., Nakanishi, J., Giesy, J. P.: Characterization of dioxin-like activity of sediments from a Czech river basin, Environmental Toxicology and Chemistry, 2001, 20 (12): 2768-2777

Hilscherova, K., Kannan, K., Holoubek, I., Giesy, J. P.: Characterization of estrogenic activity of riverine sediments from the Czech Republic, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2002, 43 (2): 175-185

Hilscherova, K., Dusek, L., Kubik, V., Cupr, P., Hofman, J., Klanova, J., Holoubek, I.: Redistribution of organic pollutants in river sediments and alluvial soils related to major floods, Journal of Soils and Sediments, 2007, 7 (3): 167-177

Hofman, J., Bezchlebova, J., Dusek, L., Dolezal, L., Holoubek, I., Andel, P., Ansorgova, A., Maly, S.: Novel approach to monitoring of the soil biological quality, Environment International, 2003, 28 (8): 771-778

Hofman, J., Dusek, L., Klanova, J., Bezchlebova, J., Holoubek, I.: Monitoring microbial biomass and respiration in different soils from the Czech republic - a summary of results, Environment International, 2004, 30 (1): 19-30

Hofman, J., Svihalek, J., Holoubek, I.: Evaluation of functional diversity of soil microbial communities - a case study, Plant, Soil and Environment, 2004, 50 (4): 141-148

Hola, M., Kalvoda, J., Babek, O., Brzobohaty, R., Holoubek, I., Kanicky, V., Skoda, R.: LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic), Environmental Geology, 2009, 58 (1): 141-151

Holoubek, I., Dusek, L., Sanka, M., Hofman, J., Cupr, P., Jarkovsky, J., Zbiral, J., Klanova, J.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3207-3217

Holoubek, I., Holoubkova, I., Bohacek, Z., Caslavsky, J., Korinek, P.: Organic-Compounds in Precipitation Waters, Chemické Listy, 1989, 83 (11): 1148-1166

Holoubek, I., Houskova, L., Seda, Z., Holoubkova, I., Korinek, P., Bohacek, Z., Caslavsky, J.: Project Tocoen - the Fate of Selected Organic Pollutants in the Environment. Part 4. Soil, Earthworms and Vegetation 1988, Toxicological and Environmental Chemistry, 1990, 29 (2): 73-83

Holoubek, I., Houskova, L., Seda, Z., Holoubkova, I., Kott, F., Korinek, P., Bohacek, Z., Caslavsky, J., Bezacinsky, M., Mikes, C., Horak, M., Kocan, A., Petrik, J.: Project Tocoen - the Fate of Selected Organic Pollutants in the Environment. Part 1. Introduction, Toxicological and Environmental Chemistry, 1990, 29 (1): 9-17

Holoubek, I., Houskova, L., Seda, Z., Holoukova, I., Korinek, P., Bohacek, Z., Caslavsky, J.: Project Tocoen - the Fate of Selected Organic Pollutants in the Environment. Part 2. Air and Rainwater 1988, Toxicological and Environmental Chemistry, 1990, 29 (1): 19-27

Holoubek, I., Houskova, L., Seda, Z., Holoubkova, I., Korinek, P., Bohacek, Z., Caslavsky, J.: Project Tocoen - the Fate of Selected Organic Pollutants in the Environment. Part 3. Water and Sediments 1988, Toxicological and Environmental Chemistry, 1990, 29 (1): 29-35

Holoubek, I., Paasivirta, J., Maatela, P., Lahtipera, M., Holoubkova, I., Korinek, P., Bohacek, Z., Caslavsky, J.: Comparison of Extraction Methods for Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Determination in Sediments, Toxicological and Environmental Chemistry, 1990, 25 (2-3): 137-154

Holoubek, I., Kocan, A., Petrik, J., Holoubkova, I., Korinek, P., Bezacinsky, M.: Project Tocoen the Fate of Selected Organic Compounds in the Environment. Part 7. PCBs, PCDDs and PCDFs in Ambient Air in Czechoslovakia - 1990, Chemosphere, 1991, 23 (8-10): 1345-1348

Holoubek, I., Houskova, L., Seda, Z., Kalacek, J., Stroufova, Z., Vancura, R., Holoubkova, I., Korinek, P., Bohacek, Z., Caslavsky, J., Kubena, O., Vrtelka, V., Vala, J.: Project Tocoen - the Fate of Selected Organic Compounds in the Environment. Part 5. The Model Source of PAHs Preliminary Study, Toxicological and Environmental Chemistry, 1991, 29 (4): 251-260

Holoubek, I., Seda, Z., Houskova, L., Kalacek, J., Stroufova, Z., Vancura, R., Kocan, A., Petrik, J., Chovancová, J., Bilikova, K., Holoubková, I., Zemek, A., Korinek, P., Matousek, M., Mikulikova, R., Vavrova, M.: Project Tocoen - The Fate of Selected Organic Pollutants in the Environment. Part 10. The PCBs, PCDDs and PCDFs in Soils from Czechoslovakia - Preliminary Study, Toxicological and Environmental Chemistry, 1992, 36 (1-2): 105-114

Holoubek, I., Kocan, A., Petrik, J., Chovancova, J., Bilikova, K., Korinek, P., Holoubkova, I., Pekarek, J., Kott, F., Pacl, A., Bezacinsky, M., Neubauerova, I.: Project Tocoen - The Fate of Selected Organic Pollutants in the Environment. Part 11. The PAHs, PCBs, PCDDs and PCDFs in Ambient Air at Area of Background Gems Station - Seasonal-Variations, Toxicological and Environmental Chemistry, 1992, 36 (1-2): 115-123

Holoubek, I., Seda, Z., Houskova, L., Kalacek, J., Kocan, A., Petrik, J., Chovancova, J., Bilikova, K., Holoubkova, I., Bezacinsky, M.: Project Tocoen - the Fate of Selected Organic Pollutants in the Environment. Part 9. A Model Source of PCBs, PCDDs and PCDFs, Toxicological and Environmental Chemistry, 1992, 35 (3-4): 175-183

Holoubek, I.: Soil and Sediment Contamination by Persistent Organic Pollutants in the Moravian and Slovakian Parts of the Danube Catchment-Area and Some Bohemian Sites in the Elbe Catchment-Area, Land Degradation and Rehabilitation, 1993, 4 (4): 333-337

Holoubek, I., Caslavsky, J., Korinek, P., Kohoutek, J., Staffova, K., Hrdlicka, A., Pokorny, B., Vancura, R., Helesic, J.: Project TOCOEN - Fate of selected organic compounds in the environment. Part 27. Main sources, emission factors and input of PAHs in Czech Republic, Polycyclic Aromatic Compounds, 1996, 9 (1-4): 151-157

Holoubek, I., Caslavsky, J., Korinek, P., Staffova, K., Kohoutek, J., Hrdlicka, A.: Project TOCOEN - The fate of selected organic compounds in the environment. Part 28. Levels of PAHs and some halogenated POPs in ambient air in Czech Republic, Polycyclic Aromatic Compounds, 1996, 9 (1-4): 159-167

Holoubek, I.: Persistent bioaccumulative and toxic chemicals in Central and Eastern Europe: Levers and risks, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 1999, 29 (3): 179-185

Holoubek, I., Kocan, A., Holoubkova, I., Kohoutek, J., Falandysz, J.: Persistent, bioaccumulative and toxic chemicals in central and eastern European countries - State-of-the-art report, Environmental Science and Pollution Research, 1999, 6 (3): 183-183

Holoubek, I., Ansorgova, A., Korinek, P., Kohoutek, J., Staffova, K., Paschova, Z., Holoubkova, I., Mitera, J.: The spatial and temporal variations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environmental matrices in the Czech Republic, Polycyclic Aromatic Compounds, 2000, 20 (1-4): 67-77

Holoubek, I.: Advances and trends in environmental chemistry - The case of persistent, bioaccumulative and toxic compounds (PBTs) in the environment, Chem. Listy, 2000, 94 (9): 771-775

Holoubek, I., Korinek, P., Seda, Z., Schneiderova, E., Holoubkova, I., Pacl, A., Triska, J., Cudlin, P., Caslavsky, J.: The use of mosses and pine needles to detect persistent organic pollutants at local and regional scales, Environmental Pollution, 2000, 109 (2): 283-292

Holoubek, I., Ansorgova, A., Shatalov, V., Dutchak, S., Kohoutek, J.: Regional background monitoring of PBT compounds - The comparison of the results from measurements and modelling, Environmental Science and Pollution Research, 2001, 8 (3): 201-211

Holoubek, I., Klanova, J., Jarkovsky, J., Kohoutek, J.: Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part I. Ambient air and wet deposition 1996-2005, Journal of Environmental Monitoring, 2007, 9 (6): 557-563

Holoubek, I., Klanova, J., Jarkovsky, J., Kubik, V., Helesic, J.: Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part II. Aquatic and terrestrial environments 1996-2005, Journal of Environmental Monitoring, 2007, 9 (6): 564-571

Chaemfa, C., Barber, J. L., Moeckel, C., Gocht, T., Harner, T., Holoubek, I., Klanova, J., Jones, K. C.: Field calibration of polyurethane foam disk passive air samplers for PBDEs, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (10): 1859-1865

Chroust, K., Kuglik, P., Relichova, J., Holoubek, I., Caslavsky, J., Veselska, R., Ryskova, M., Benedik, J.: Drosophila melanogaster, Vicia faba and Arabidopsis thaliana short-term bioassays in genotoxicity evaluation of air and soil samples from sites surrounding two industrial factories in the Czech Republic, Folia Biologica, 1997, 43 (2): 71-78

Chroust, K., Jowett, T., Farid-Wajidi, M. F., Huang, J. Y., Ryskova, M., Wolf, R., Holoubek, I.: Activation or detoxification of mutagenic and carcinogenic compounds in transgenic Drosophila expressing human glutathione S-transferase, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2001, 498 (1-2): 169-179

Janosek, J., Bittner, M., Hilscherova, K., Blaha, L., Giesy, J., Holoubek, I.: AhR-mediated and antiestrogenic activity of humic substances, Chemosphere, 2007, 67 (6): 1096-1101

Janosek, J., Hilscherova, K., Blaha, L., Holoubek, I.: Environmental xenobiotics and nuclear receptors - Interactions, effects and in vitro assessment, Toxicology in Vitro, 2006, 20 (1): 18-37

Kalvoda, J., Novak, M., Babek, O., Brzobohaty, R., Hola, M., Holoubek, I., Kanicky, V., Skoda, R.: Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander, Biogeochemistry, 2009, 94 (3): 197-215

Klan, P., Klanova, J., Holoubek, I., Cupr, P.: Photochemical activity of organic compounds in ice induced by sunlight irradiation: The Svalbard project, Geophysical Research Letters, 2003, 30 (6)

Klan, P., Del Favero, D., Ansorgova, A., Klanova, J., Holoubek, I.: Photodegradation of halobenzenes in water ice, Environmental Science and Pollution Research, 2001, 8 (3): 195-200

Klan, P., Ansorgova, A., Del Favero, D., Holoubek, I.: Photochemistry of chlorobenzene in ice, Tetrahedron Letters, 2000, 41 (40): 7785-7789

Klan, P., Holoubek, I.: Ice (photo)chemistry. Ice as a medium for long-term (photo)chemical transformations - environmental implications, Chemosphere, 2002, 46 (8): 1201-1210

Klanova, J., Cupr, P., Holoubek, I., Boruvkova, J., Pribylova, P., Kares, R., Tomsej, T., Ocelka, T.: Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 1: Passive air sampling across the continent in 2008, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (11): 1952-1963

Klanova, J., Cupr, P., Barakova, D., Seda, Z., Andel, P., Holoubek, I.: Can pine needles indicate trends in the air pollution levels at remote sites?, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3248-3254

Klanova, J., Klan, P., Heger, D., Holoubek, I.: Comparison of the effects of UV, H2O2/UV and gamma- irradiation processes on frozen and liquid water solutions of monochlorophenols, Photochemical and Photobiological Sciences, 2003, 2 (10): 1023-1031

Klanova, J., Klan, P., Nosek, J., Holoubek, I.: Environmental ice photochemistry: monochlorophenols, Environmental Science & Technology, 2003, 37 (8): 1568-1574

Klanova, J., Kohoutek, J., Hamplova, L., Urbanova, P., Holoubek, I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 1. Performance assessment for seasonal and spatial variations, Environmental Pollution, 2006, 144 (2): 393-405

Klanova, J., Kohoutek, J., Kostrhounova, R., Holoubek, I.: Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? - Part 1: air sampling in Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Environment International, 2007, 33 (6): 719-726

Klanova, J., Kohoutek, J., Cupr, P., Holoubek, I.: Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? Part 2: Passive air sampling network, Environment International, 2007, 33 (6): 727-735

Klánová, J., Diamond, M., Jones, K., Lammel, G., Lohmann, R., Pirrone, N., Scheringer, M., Balducci, C., Bidleman, T., Bláha, K., Bláha, L., Booij, K., Bouwman, H., Breivik, K., Eckhardt, S., Fiedler, H., Garriques, P., Harner, T., Holoubek, I., Hung, H., MacLeod, M., Magulova, K., Mosca, S., Pistocchi, A., Simonich, S., Smedes, F., Stephanou, E. G., Sweetman, A., Šebková, K., Venier, M., Vighi, M., Vrana, B., Wania, F., Weber, R., Weiss. P.: Identifying the research and infrastructure needs for the global assessment of hazardous chemicals 10 years after establishing the Stockholm Convention, Environ. Sci. Technol., 2011, 45: 7617–7619

Kobeticova, K., Hofman, J., Holoubek, I.: Ecotoxicity of wastes in avoidance tests with Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus and Eisenia fetida (Oligochaeta), Waste Management, 2010, 30 (4): 558-564

Kobeticova, K., Hofman, J., Holoubek, I.: Avoidance response of Enchytraeus albidus in relation to carbendazim ageing, Environmental Pollution, 2009, 157 (2): 704-706

Koblizkova, M., Ruzickova, P., Cupr, P., Komprda, J., Holoubek, I., Klanova, J.: Soil Burdens of Persistent Organic Pollutants: Their Levels, Fate, and Risks. Part IV. Quantification of Volatilization Fluxes of Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls from Contaminated Soil Surfaces, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (10): 3588-3595

Komprda, J., Kubosova, K., Dvorska, A., Scheringer, M., Klanova, J., Holoubek, I.: Application of an unsteady state environmental distribution model to a decadal time series of PAH concentrations in Central Europe, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (2): 269-276

Kosubova, P., Grabic, R., Holoubek, I.: (HR)GC-MS/MS analysis of toxaphene congeners in various matrices from the Czech environment, Fresenius Environmental Bulletin, 2003, 12 (11): 1303-1308

Kosubova, P., Grabic, R., Holoubek, I.: Toxaphene and other chlorinated pesticides in the Czech mountain and lowland forest ecosystems, Fresenius Environmental Bulletin, 2005, 14 (3): 160-166

Kubosova, K., Komprda, J., Jarkovsky, J., Sanka, M., Hajek, O., Dusek, L., Holoubek, I., Klanova, J.: Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (24): 9230-9236

Kukucka, P., Klanova, J., Sanka, M., Holoubek, I.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part II. Are there any trends in PCDD/F levels in mountain soils?, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3255-3263

Lammel, G., Dobrovolny, P., Dvorska, A., Chroma, K., Brazdil, R., Holoubek, I., Hosek, J.: Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 2: Design of a network to monitor the continental and intercontinental background, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (11): 1964-1972

Machala, M., Dusek, L., Hilscherova, K., Kubinova, R., Jurajda, P., Neca, J., Ulrich, R., Gelnar, M., Studnickova, Z., Holoubek, I.: Determination and multivariate statistical analysis of biochemical responses to environmental contaminants in feral freshwater fish Leuciscus cephalus L, Environmental Toxicology and Chemistry, 2001, 20 (5): 1141-1148

Mandalakis, M., Gustafsson, O., Alsberg, T., Egeback, A. L., Reddy, C. M., Xu, L., Klanova, J., Holoubek, I., Stephanou, E. G.: Contribution of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three European background sites, Environmental Science & Technology, 2005, 39 (9): 2976-2982

Matousek, J., Holoubek, I.: Legal aspects of protecting environment against releases of persistent organic pollutants, Chemické Listy, 2004, 98: 525

Petrik, J., Chovancova, J., Kocan, A., Holoubek, I.: Project Tocoen - the Fate of Selected Organic Pollutants in the Environment. Part 8. PCBs in Human Adipose Tissues from Different Regions of Slovakia, Toxicological and Environmental Chemistry, 1991, 34 (1): 13-18

Picer, M., Picer, N., Holoubek, I., Klanova, J., Kobasic, V. H.: Chlorinated hydrocarbons in the atmosphere and surface soil in the areas of the city of Zadar and Mt. Velebit Croatia, Fresenius Environmental Bulletin, 2004, 13 (8): 712-718

Picer, M., Holoubek, I.: PCBs in the karstic environment of Slovenia and Croatia as consequence of their accidental release, Fresenius Environmental Bulletin, 2003, 12 (2): 86-93

Pribylova, P., Klanova, J., Holoubek, I.: Contamination of the Czech aquatic environment by short and medium chain chlorinated paraffins, Environmental Pollution, 2006, 144 (1): 248-254

Pribylova, P., Klanova, J., Holoubek, I.: Screening of short- and medium-chain chlorinated paraffins in selected riverine sediments and sludge from the Czech Republic, Environmental Pollution, 2006, 144 (1): 248-254

Pribylova, P., Klanova, J., Coelhan, M., Holoubek, I.: Analytical method for the determination of chlorinated paraffins in environmental samples using GC-ECNI-ion trap-MS, Fresenius Environmental Bulletin, 2006, 15 (6): 571-577

Pribylova, P., Kares, R., Boruvkova, J., Cupr, P., Prokes, R., Kohoutek, J., Holoubek, I., Klanova, J: Levels of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of Central and Eastern Europe, Atmospheric Pollution Research, 2012 (3): 494–505

Prokop, Z., Cupr, P., Zlevorova-Zlamalikova, V., Komarek, J., Dusek, L., Holoubek, I.: Mobility, bioavailability, and toxic effects of cadmium in soil samples, Environmental Research, 2003, 91 (2): 119-126

Prokop, Z., Vangheluwe, M. L., Van Sprang, P. A., Janssen, C. R., Holoubek, I.: Mobility and toxicity of metals in sandy sediments deposited on land, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2003, 54 (1): 65-73

Rojickova-Padrtova, R., Marsalek, B., Holoubek, I.: Evaluation of alternative and standard toxicity assays for screening of environmental samples: Selection of an optimal test battery, Chemosphere, 1998, 37 (3): 495-507

Roots, O., Roose, A., Kull, A., Holoubek, I., Cupr, P., Klanova, J.: Distribution pattern of PCBs, HCB and PeCB using passive air and soil sampling in Estonia, Environmental Science and Pollution Research, 2010, 17 (3): 740-749

Roots, O., Holoubek, I., Zitko, V.: Polychlorinated biphenyls and chlororganic pesticides patterns in perch (Perca fluviatilis), Fresenius Environmental Bulletin, 2003, 12 (8): 883-900

Rusina, T., Smedes, F., Klanova, J., Booij, K., Holoubek, I.: Polymer selection for passive sampling: A comparison of critical properties, Chemosphere, 2007, 68 (7): 1344-1351

Ruzickova, P., Klanova, J., Cupr, P., Lammel, G., Holoubek, I.: An assessment of air-soil exchange of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides across Central and Southern Europe, Environmental Science & Technology, 2008, 42 (1): 179-185

Ruzickova, P., Holoubek, I., Klanova, J.: Experimental studies of environmental processes: A practical course in environmental chemistry, Environmental Science and Pollution Research, 2006, 13 (6): 435-440

Ruzickova, P., Klanova, J., Cupr, P., Lammel, G., Holoubek, I.: An assessment of air-soil exchange of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides across Central and Southern Europe, Environmental Science & Technology, 2008, 42 (1): 179-185

Shegunova, P., Klanova, J., Holoubek, I.: Residues of organochlorinated pesticides in soils from the Czech Republic, Environmental Pollution, 2007, 146 (1): 257-261

Scheringer, M., Fiedler, H., Suzuki, N., Holoubek, I., Zetzsch, C., Bergman, A.: Initiative for an International Panel on Chemical Pollution (IPCP), Environmental Science and Pollution Research, 2006, 13 (6): 432-434

Skarek, M., Cupr, P., Bartos, T., Kohoutek, J., Klanova, J., Holoubek, I.: A combined approach to the evaluation of organic air pollution - A case study of urban air in Sarajevo and Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Science of the Total Environment, 2007, 384 (1-3): 182-193

Skarek, M., Janosek, J., Cupr, P., Kohoutek, J., Novotna-Rychetska, A., Holoubek, I.: Evaluation of genotoxic and non-genotoxic effects of organic air pollution using in vitro bioassays, Environment International, 2007, 33 (7): 859-866

Skybova, M., Lenicek, J., Rychtecka, A., Sykorova, P., Balasova, V., Bilek, J., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Determination of volatile organic compounds in the atmosphere and their influence on ozone formation, Fresenius Environmental Bulletin, 2006, 15 (12B): 1616-1623

Smid, R., Kubasek, M., Klimes, D., Dusek, L., Jarkovsky, J., Marsalek, B., Hilscherova, K., Blaha, L., Cupr, P., Holoubek, I.: Web portal for management of bioindication methods and ecotoxicological tests in ecological risk assessment, Ecotoxicology, 2006, 15 (8): 623-627

Sochova, I., Hofman, J., Holoubek, I.: Using nematodes in soil ecotoxicology, Environment International, 2006, 32 (3): 374-383

Sochova, I., Hofman, J., Holoubek, I.: Effects of seven organic pollutants on soil nematode Caenorhabditis elegans, Environment International, 2007, 33 (6): 798-804

Sovadinova, I., Blaha, L., Janosek, J., Hilscherova, K., Giesy, J. P., Jones, P. D., Holoubek, I.: Cytotoxicity and aryl hydrocarbon receptor-mediated activity of N-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons: Structure-activity relationships, Environmental Toxicology and Chemistry, 2006, 25 (5): 1291-1297

Stejnarova, P., Coelhan, M., Kostrhounova, R., Parlar, H., Holoubek, I.: Analysis of short chain chlorinated paraffins in sediment samples from the Czech Republic by short-column GC/ECNI-MS, Chemosphere, 2005, 58 (3): 253-262

Taniyasu, S., Kannan, K., Holoubek, I., Ansorgova, A., Horii, Y., Hanari, N., Yamashita, N., Aldous, K. M.: Isomer-specific analysis of chlorinated biphenyls, naphthalenes and dibenzofurans in Delor: polychlorinated biphenyl preparations from the former Czechoslovakia, Environmental Pollution, 2003, 126 (2): 169-178

Vallack, H., Bakker, D. J., Brandt, I., Brostrom-Lunden, E., Brouwer, A., Bull, K. R., Gough, C., Guardans, R., Holoubek, I., Jansson, B., Koch, R., Kuylenstierna, J., Lecloux, A., Mackay, D., McCutcheon, P., Mocarelli, P., Taalman, R. D. F.: Controlling persistent organic pollutants - what next?, Environmental Toxicology and Pharmacology, 1998, 6 (3): 143-175

Vondracek, J., Machala, M., Minksova, K., Blaha, L., Murk, A. J., Kozubik, A., Hofmanova, J., Hilscherova, K., Ulrich, R., Ciganek, M., Neca, J., Svrckova, D., Holoubek, I.: Monitoring river sediments contaminated predominantly with polyaromatic hydrocarbons by chemical and in vitro bioassay techniques, Environmental Toxicology and Chemistry, 2001, 20 (7): 1499-1506

Weber, R., Gaus, C., Tysklind, M., Johnston, P., Forter, M., Hollert, H., Heinisch, E., Holoubek, I., Lloyd-Smith, M., Masunaga, S., Moccarelli, P., Santillo, D., Seike, N., Symons, R., Torres, J. P. M., Verta, M., Varbelow, G., Vijgen, J., Watson, A., Costner, P., Woelz, J., Wycisk, P., Zennegg, M.: Dioxin- and POP-contaminated sites-contemporary and future relevance and challenges, Environmental Science and Pollution Research, 2008, 15 (5): 363-393

Zahradnickova, H., Hartvich, P., Holoubek, I.: History and significance of chiral analysis of amino acids in biological matrices and environment, Chemické Listy, 2005, 99 (10): 703-710

Zahradnickova, H., Husek, P., Simek, P., Hartvich, P., Marsalek, B., Holoubek, I.: Determination of D- and L-amino acids produced by cyanobacteria using gas chromatography on Chirasil-Val after derivatization with pentafluoropropyl chloroformate, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2007, 388 (8): 1815-1822

Zencak, Z., Klanova, J., Holoubek, I., Gustafsson, O.: Source apportionment of atmospheric PAHs in the western balkans by natural abundance radiocarbon analysis, Environmental Science & Technology, 2007, 41 (11): 3850-3855

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Cupr, P., Koptikova, J., Santroch, J., Bartos, T., Bednarova, Z., Muzik, J., Holoubek, I., Dusek, L.: Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat, Klinická onkologie, 2007, 20 (4): 190-196

Holoubek, I., Klanova, J.: Spatial and temporal trends of global, regional, and local POPs distribution, Fate of Persistent Organic Pollutants in the Environment, 2008: 219-228

Holoubek, I., Blaha, L.: RECETOX (Brno, Czech Republic) - history, aims and activities, Environmental Science and Pollution Research, 2004, 11 (2): 136

Holoubek, I., Klan, P., Ansorgova, A., Klanova, J., Del Favero, D.: Fotochemie PBT látek v ledu: Nový potenciální zdroj kontaminace ledu?, Ochrana ovzduší, 2001, 13 (33): 1-4

Klanova, J., Klan, P., Nosek, J., Holoubek, I.: Fotochemie chlorfenolů v ledu, Chemické Listy, 2002, 96 (6): 513-514

Monografie a kapitoly v odborných knihách

Alcock, R., Bashkin, V., Bisson, M., Brecher, R. W., Van Bree, L., Chrast, R., Colosio, C., Desqueyroux. H, , Evstafjeva, E., Feeley, M., Fily, G., Guardans, R., Hakansson, H., Hausmann, T., Holoubek, I., Jakubowski, M., Johansson, N., Krauthacker, B., Krzyzanowski, M., Kvaeven, B., Lotz, T., Malanichev, A., Niciu, E., Opopol, N., Philips, K., Richard, A., Pischeva, I., Repaso-Subang, T., Schlabach, M., Shalaru, I., Seum, S., Stone, D., Straehl, P., Tafaj, L., Vickers, C.: Health risks of persistent organic pollutants from long-range transboundary air pollution. Point WHO/Convention Task Force on the health aspects o fair pollution. WHO Europe, Bonn, 252 s 2003

Dušek, L., Hřebíček, J., Kubásek, M., Jarkovský, J., Kalina, J., Baroš, R., Bednářová, Z., Klánová, J., Holoubek, I.: Conceptual Model Enhancing Accessibility of Data from Cancer-Related Environmental Risk Assessment Studies, Hřebíček, J., Schimak, G., Denzer, R.: Environmental software systems Springer, Heidelberg 2011, ISBN 1868-4238, p. 461-479

Heinisch, E., Kettrup, A., Holoubek, I., Matousek, J., Podlesakova, E., Hecht, H., Wenzel, S.: Persistente organische Verbindugen in Nahrungsketten von Bayern und Tschechien. Teil 1: Terrestrische Systeme. GSF-Berichte 10/97, Munich, FRG 1997, p. 371

Heinisch, E., Kettrup, A., Holoubek, I., Langstädtler, M., Podlesakova, E., Svobodova, Z., Wenzel, S.: Persistente organische Verbindugen in Nahrungsketten von Bayern und Tschechien. Teil 2. Aquatische Systeme. GSF-Berichte 11/97, Munich, FRG 1997, p. 318

Heinisch, E., Kettrup, A., Holoubek, I., Wenzel, S.: Persistente organische Verbindugen in Nahrungsketten von Bayern und Tschechien. Teil 3: Persistente organische Verbindugen in Unteren Teil der Troposphäre in Bayern und Tschechien - Zusammenhänge von Emission und Kontamination. GSF-Berichte 12/97, Munich, FRG 1997, p. 189

Holoubek, I., Alcock, R., Brorstrom-Lundén, E., Kocan, A., Petrosjan, V., Roots, O., Shatalov, V., Amirova, Z., Mergman, A., Beyer, A., Blaha, L., Bureaul, P., Coleman, P., Cupr, P., Dutchak, S., Duyzer, J., Falandysz, J., Fuell, C., Heinisch, E., Holoubkova, I., Jones, K., Kettrup, A., Kohoutek, J., Korolyeva, S., Krzyzanowski, M., Kubiak, R., Lammel, G., Lecloux, A., Machala, M., Malanichev, A., McLachlan, M., Lulek, J., Palm, A., Sweetman, A., van de Meent, D., van der Berg, M., Vanderbroght, J., Vijgen, J., Weiss, P., Wenzel, S.: Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substance - European Regional Report UNEP Chemicals - GEF, Geneve, Switzerlad 2002, p. 141

Holoubek, I., Adamec, V., Bartos, M., Cerna, M., Cupr, P., Blaha, K., Blaha, L., Demnerova, K., Drapal, J., Hajslova, J., Holoubkova, I., Jech, L., Klanova, J., Kohoutek, J., Kuzilek, V., Machalek, P., Mateju, V., Matousek, J., Matousek, M., Mejstrik, V., Novak, J., Ocelka, T., Pekarek, V., Petira, O., Puncochar, M., Rieder, M., Ruprich, J., Sanka, M., Vacha, R., Zbiral, J.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Project GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH Český Hydrometeorologický Ústav (ČHMÚ), Praha 2002, s. 745

Holoubek, I.: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) v prostředí. MŽP ČR/ČEÚ Praha 1996, ISBN 80-85087-44-8, s. 135

Holoubek, I., Bednar, J., Fara, M., Fiala, J., Hovorka, J., Hunova, I., Klan, P., Kohoutek, J., Komprda, J., Lenicek, J., Skybova, M., Vokounova, S., Zavodsky, D.: Troposférická chemie. Masarykova Universita pro TOCOEN, s.r.o., Brno 2005, ISBN 80-210-3656-7, s. 159

Holoubek, I., Caslavsky, J., Nondek, L., Kocan, A., Pokorny, B., Lenicek, J., Hajslova, J., Kocourek, V., Matousek, M.: The Compilation of Emission Factors for Persistent Organic Pollutants. Zpracováno pro Government of Canada, TOCOEN MU Brno, 200 pp 1993

Holoubek, I., Kiceniuk, J.: Polycyclic Aromatic Compounds, In: Analysis of Contaminats in Edible Aquatic Resources. Vol.II, Ch. 7, VCH Publishers Inc 1994, p. 429-452

Holoubek, I., Caslavsky, J., Seda, Z., Vancura, R., Helesic, J., Benedik, J., Kocan, A., Petrik, J., Chovancova, J., Bílikova, K., Korinek, P., Bohacek, Z., Borkovcova, I., Holoubkova, I., Dostal, P., Houskova, L., Mikes, C., Bezacinský, M., Neubauerova, L., Matousek, M., Mikulikova, R., Zemek, A., Hajslová, J., Vavrova, M.: Project TOCOEN (Toxic Organic Compounds in the ENvironment). The Fate of Selected Organic Compounds in the Environment. Part XX. The Pollution of Environment in Czechoslovakia by Selected Organic Pollutants. In: Environmental Contaminants in Eastern Europe. Ecochemical and Ecotoxicological Case (Eds. E. Heinisch, A. Kettrup, S. Wenzel-Klein), ECOMED, Landsberg, Ch. 7.1., 1994, p. 302-315

Holoubek, I.: A Eastern European Perspectives. In: Persistent Organic Pollutants (POPs): Environmental Behaviour and Pathways of Human Exposure. Kluwer Academic Publishers 2004

Holoubek, I., Dusek, L., Machala, M., Cupr, P., Blaha, K.: Project IDRIS - Ecological Risk Assessment - regional approaches. Assessment and Management of Environmental Risks: Methods and Applications in Eastern European and Developing Countries. Kluwer Academic Publishers, 283-298 2001

Holoubek, I., Shatalov, V., Dutchak, S., Ansorgova, A., Kohoutek, J., Holoubkova, I.: Regional background monitoring of PBTs in Central Europe and comparison with model results. Workshop Slowly degradable organics in the atmospheric environment and air-sea exchange. Max Planck Institute for Meteorology. Report No. 335, Hamburk, Germany, November 2001 2001, p. 45-50

Holoubek, I.: Monitoring, modelling and information system for persistent organic pollutants. In: Prastacos, P., Cortés, U., de Leon, J. L. D., Murillo, M. (Eds.): e-Environment: Progress and Challenges. Research on Computing Science. IPN CIC Mexico. ISBN: 970-36-0215-0 2004, ISSN: 1665-9899, p. 117-134

Kalavska, D., Holoubek, I.: Analýza vod, ALFA Bratislava, 262 pp 1989

Klánová, J., Bláha, L., Damborský, J., Klán, P., Dušek, L., Holoubek, I.: CETOCOEN project: From the Laboratory to the Field and Beyond, Hřebíček, J., Schimak, G., Denzer, R.: Environmental software systems Springer, Heidelberg 2011, ISBN 1868-4238, p. 491-499

Kubásek, M., Hřebíček, J., Kalina, J., Dušek, L., Urbánek, J., Holoubek, I.: Global Environmental Assessment Requires Global Finctional Searching Engines: Robust Application of TaToo Tools, Hřebíček, J., Schimak, G., Denzer, R.: Environmental software systems Springer, Heidelberg 2011, ISBN 1868-4238, p. 507-518

Munthe, J., Palm, A., Petersen, G., Brorström-Lundén, E., Duyzer, J., Pacyna, J., Holoubek, I.: MEPOP - The atmospheric cycling and Merkury and persistent organic pollutants. EUROTRAC-2 (A EUREKA Environmental Project). GSF-NRCEH, Munich, Germany 2003, p. 102

Shatalov, V., Malenichev, A., Berg, T., Larsen, R., Holoubek, I., Milukaité, A.-R., Afinogenova, O., Rozovskaya, O.: Investigation and assessment of POP transboundary transport and accumulation in different media. EMEP Report 4/2000, MSC-EAST, Moscow, Russia 2000, p. 90

Shatalov, V., Malenichev, A., Vulykh, N., Berg, T., Mano, S., Holoubek, I., Milukaité, A.-R., Afinogenova, O.: Assessment of POP transport and accumulation in the environment. EMEP Report 4/2001, MSC-EA 2001

Shatalov, V., Malenichev, A., Vulykh, N., Berg, T., Mano, S., Holoubek, I., Milukaité, A.-R., Afinogenova, O., Mantseva, E.: Assessment of POP transport and accumulation in the environment. EMEP Report 7/2002, MSC-EAST, Moscow, Russia, June 2002 2002, p. 145

Shatalov, V., Gusev, A., Dutchak, S., Holoubek, I., Mantseva, E., Rozovskaya, O., Sweetman, A., Strukov, B., Vulykh, N.: Modelling of POPs Contamination in Europena Region : Evaluation of the model performance. EMEP/MSC-E. Technical Report 2005, p. 133

Vana, M., Pacl, A., Pekarek, J., Smitka, J., Holoubek, I., Honzak, J., Kligerova, S., Hruska, J.: Kvalita přírodního prostředí České republiky na regionální úrovni. Výsledky observatoře Košetice a jejich zhodnocení. ČHMÚ Praha 1995

Vana, M., Holoubek, I., Pacl, A., Pekarek, J., Smrckova, V., Machalek, P., Helesic, J., Seda, Z., Adamec, V., Janouch, M., Honzak, J., Ansorgova, A., Kohoutek, J., Holoubkova, I., Shatalov, V., Dutcak, S., Fottova, D., Hruska, J., Hofman, J., Andel, P.: Quality of the Natural Environment in the Czech Republic at the Regional Level. Results of the Košetice Observatory. ČHMÚ Praha 2001, ISBN 80-85813-88-2, p. 189

Další publikační výsledky

Čupr, P., Kubošová K., Komprda J., Jarkovský J., Sáňka M., Bartušek P., Holoubek I.:: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě, Atlas krajiny České republiky 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59, s. 272-273

Čupr, P., Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J. , Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R.: Časová a prostorová distribuce hladin persistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší s využitím pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny, Atlas krajiny České republiky Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59

Dusek, L., Jarkovsky, J., Holoubek, I., Kubik, V., Hrebicek, J., Racek, J., Cupr, P., Hilscherova, K., Gelnarova, E., Nemethova, D., Hofman, J., Klanova, J., Koptikova, J., Hec, M.: Methodology of Ecological Risk Assessment: Tutorial Based on Case Study Zlín, RECETOX & IBA, Masaryk University 2007

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Izomery hexachlorcyklohexanu HCHs (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., P. Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Hexachlorbenzen HCB (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Dichlordifenyltrichlorethan (DDTs) a jeho metabolity (certifikovaná mapa/certified map) Brno 2011


Zpět na výpis