Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.

*mateřská/rodičovská dovolená

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 242

Biochemické mechanismy toxicity cyanobakterií

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Bártová, K., Hilscherová, K., Babica P., Maršálek B., Bláha, L: Effects of microcystin and complex cyanobacterial samples on the growth and oxidative stress parameters in green alga Pseudokirchneriella subcapitata and comparison with the model oxidative stressor - herbicide paraquat, Environmental Toxicology, 2010

Bártová, K., Hilscherová K., Babica P., Maršálek B.: Extract of Microcystis water bloom affects cellular differentiation in filamentous cyanobacteria Trichormus variabilis (Nostocales, Cyanobacteria), J Appl Phyco, 2011 (23): 967-973

Jonas, A., Scholz, S., Fetter, E., Sychrova, E., Novakova, K., Ortmann, J., Benisek, M., Adamovsky, O., Giesy, J.P., Hilscherova K.,: Endocrine, teratogenic and neurotoxic effects of cyanobacteria detected by cellular in vitro and zebrafish embryos assays, CHEMOSPHERE, 2015 0045-6535, 120: 321-327

Jonas, A., Buranova, V., Scholz, S., Fetter, E., Novakova, K., Kohoutek, J., Hilscherova, K.: Retinoid-like activity and teratogenic effects of cyanobacterial exudates, ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014 0166-445X, 155: 283-290

Novakova, K., Kohoutek, J., Adamovsky, O., Brack, W., Krauss, M., Blaha, L.: Novel metabolites in cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii with potencies to inhibit gap junctional intercellular communication, Journal of Hazardous Materials, 2013, 262: 571–579

Nováková, K., Babica, P., Adamovský, O., Bláha, L.: Modulation of gap-junctional intercellular communication by a series of cyanobacterial samples from nature and laboratory cultures, Toxicon, 2011, 58 (1): 76-84

Planojevic, I., Teodorovic, I., Bártová, K., Tubic, A., Jurca, T., Kopf, W., Machát, J., Bláha, L., and Kovacevic, R: Wastewater canal Vojlovica, industrial complex Pančevo, Serbia - preliminary ecotoxicological assessment of contaminated sediment, J. Serb. Chem. Soc., 2011, 76 (3): 459-478

Sychrová, E., Štěpánková T. , Nováková K., Bláha L., Giesy J. P.: Estrogenic activity in extracts and exudates of cyanobacteria and green algae, Environment International, 2012, 39 (1): 134-140


Zpět na výpis