Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.

Mgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.

Odborný pracovník

Ekotoxikologie a hodnocení rizik

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 449

  

Hlavní oblasti výzkumu:
Akvatická ekotoxikologie, účinky a akumulace toxinů sinic, mechanizmy toxicity, epigenetická toxicita, immunotoxikologie

Výuka:
Základy toxikologie pro přírodovědce (Bi5595)

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Adamovsky, O., Kopp, R., Hilscherova, K., Babica, P., Palikova, M., Paskova, V., Navratil, S., Marsalek, B., Blaha, L.,: Microcystin kinetics (bioaccumulation, elimination) and biochemical responses in common carp and silver carp exposed to toxic cyanobacterial blooms, Environmental Toxicology and Chemistry, 2007 (2687-2693)

Adamovsky, O., Palikova, M., Ondrackova, P., Zikova, A., Kopp, R., Mares, J., Pikula, J., Paskerova, H., J. K, Blaha, L.: Biochemical and histopathological responses of Wistar rats to oral intake of microcystins and cyanobacterial biomass, Neuroendocrinology Letters, 2013, 34

Adamovský, O., Kopp R., Ziková A., Bláha L., Kohoutek J., Ondráčková P., Paskerová H., Mareš J., Palíková M.: The effect of peroral administration of toxic cyanobacteria on laboratory rats (Rattus norvegicus var. alba), Neuroendocrinology Letters, 2011 (32): 35-45

Babica, P., Kohoutek, J., Blaha, L., Adamovsky, O., Marsalek, B.: Evaluation of extraction approaches linked to ELISA and HPLC for analyses of microcystin-LR, -RR and -YR in freshwater sediments with different organic material contents, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2006, 385 (8): 1545-1551

Blaha, L., Blahova, L., Kohoutek, J., Adamovsky, O., Babica, P., Marsalek, B.: Temporal and spatial variability of cyanobacterial toxins microcystins in three interconnected freshwater reservoirs, Journal of the Serbian Chemical Society, 2010

Blahova, L., Babica, P., Adamovsky, O., Kohoutek, J., Marsalek, B., Blaha, L.: Analyses of cyanobacterial toxins (microcystins, cylindrospermopsin) in the reservoirs of the Czech Republic and evaluation of health risks, Environmental Chemistry Letters, 2008, 6 (4): 223-227

Blahova, L., Adamovsky, O., Kubala, L., Svihalkova Sindlerova, L., Zounkova, R., Blaha, L.: The isolation and characterization of lipopolysaccharides from Microcystis aeruginosa, a prominent toxic water bloom forming cyanobacteria, Toxicon, 2013, 76: 187-196

Jonas, A., Scholz, S., Fetter, E., Sychrova, E., Novakova, K., Ortmann, J., Benisek, M., Adamovsky, O., Giesy, J.P., Hilscherova K.,: Endocrine, teratogenic and neurotoxic effects of cyanobacteria detected by cellular in vitro and zebrafish embryos assays, CHEMOSPHERE, 2015 0045-6535, 120: 321-327

Kohoutek, J., Adamovsky, O., Oravec, M., Simek, Z., Palikova, M., Kopp, R., Blaha, B.: LC-MS analyses of microcystins critic comparison with LC-MS/MS, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, 398 (3): 1231-1237

Kopp, R., Palikova, M., Adamovsky, O., Zikova, A., Navratil, S., Kohoutek, J., Mares, J., Blaha, L.: Concentrations of microcystins in tissues of several fish species from freshwater reservoirs and ponds, Environmental Monitoring Assessment, 2013, 185 (12): 9717-9727

Novakova, K., Kohoutek, J., Adamovsky, O., Brack, W., Krauss, M., Blaha, L.: Novel metabolites in cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii with potencies to inhibit gap junctional intercellular communication, Journal of Hazardous Materials, 2013, 262: 571–579

Nováková, K., Babica, P., Adamovský, O., Bláha, L.: Modulation of gap-junctional intercellular communication by a series of cyanobacterial samples from nature and laboratory cultures, Toxicon, 2011, 58 (1): 76-84

Palíková, M., Mareš, J., Kopp, R., Hlávková, J., Navrátil, S., Adamovský, O., Chmelař, L., Bláha, L: Effect of accumulation of microcystins in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) on the dietetic quality of muscles, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2011, 87 (1): 26-30

Palikova, M., Navratil S, Papezikova I, Ambroz P, Vesely T, Pokorova D, Mares J, Adamovsky O, Navratil L, Kopp R.: Combined exposure of carps (Cyprinus carpio L.) to cyanobacterial biomass and white spot disease, Neuroendocrinology Letters, 2012, 33: 77-83

Palikova, M., Adamovsky, O., Blaha, L., Mares, J., Kopp, R., Navratil, L., Cutakova, Z., Soukupova, Z., Pikula, J.: Fish tapeworm Khawia sinensis: an indicator of environmental microcystins, Neuroendocrinology Letters, 2013, 33 (S2): 101-104

Palikova, M., Ondrackova, P., Mares, J., Adamovsky, O., Pikula, J., Kohoutek, J., Navratil, S., Blaha, L., Kopp, R.: In vivo effects of microcystins and complex cyanobacterial biomass on rats (Rattus norvegicus var. alba): Changes in immunological and haematological parameters, Toxicon, 2013, 73: 1-8

Paskova, V., Adamovsky, O., Pikula, J., Skocovska, B., Band'ouchova, H., Horakova, J., Babica, P., Marsalek, B., Hilcherova, K.: Detoxification and oxidative stress responses along with microcystins accumulation in Japanese quail exposed to cyanobacterial biomass, Science of the Total Environment, 2008, 398 (1-3): 34-47

Pikula, J., Adamovsky, O., Bandouchova, H., Hilscherova, K., Horakova, J., Machat, J., Marsalek, B., Paskova, V.: Effects of co-exposure to cyanobacterial biomass, lead and immunological challenge in Japanese quails, Toxicology Letters, 2008, 180: S197-S197

Pikula, J., Bandouchova, H., Hilscherova, K., Paskova, V., Sedlackova, J., Adamovsky, O., Knotkova, Z., Lany, P., Machat, J., Marsalek, B., Novotny, L., Pohanka, M., Vitula, F.: Combined exposure to cyanobacterial biomass, lead and the Newcastle virus enhances avian toxicity, Science of the Total Environment, 2010, 408 (21): 4984-4992

Skocovska, B., Hilscherova, K., Babica, P., Adamovsky, O., Bandouchova, H., Horakova, J., Knotkova, Z., Marsalek, B., Paskova, V., Pikula, J.: Effects of cyanobacterial biomass on the Japanese quail, Toxicon, 2007, 49 (6): 793-803

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Adamovsky, O., Blahova L, J. K, Oravec M, Blaha L: Porovnání citlivosti protilátek užívaných k detekci sinicových toxinů v přirodních vodách, Bulletin VÚHR Vodňany, 2011, 47 (3): 5-11

Hlavkova, J., Adamovsky, O., Kopp, R.: Biochemical indices are modulated in fish exposed to cyanobacterial toxins (microcystins), Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, 56 (5): 255-262

Kopp, R., Zikova, A., Mares, J., Navratil, S., Adamovsky, O., Palikova, M.: Diversity and toxin content of cyanobacteria in fish ponds (South Moravia, Czech Republic) related to fishery management intensity, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, 56 (5): 111-117

Sovadinova, I., Babica P., Adamovský O., Alpatova A., Upham B.: Epigenetická toxicita komplexních vzorků cyanobakterií - vliv ozonace a chlorace, Bulletin VÚRH Vodňany, 2011, 47 (4): 27–35


Zpět na výpis