Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Laboratorní specialista I

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 024

Nové a málo prostudované metabolity cyanobakterií

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Bláhová, L., Kohoutek, J., Lebedová, J., Bláha, L., Večeřa, Z., Buchtová, M., Misek, I., Hilscherová, K.,: Simultaneous determination of reduced and oxidized glutathione in tissues by a novel liquid chromatography-mass spectrometry method: application in an inhalation study of Cd nanoparticles, ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2014 1618-2642, 406 (24): 5867-5876

Jonas, A., Buranova, V., Scholz, S., Fetter, E., Novakova, K., Kohoutek, J., Hilscherova, K.: Retinoid-like activity and teratogenic effects of cyanobacterial exudates, ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014 0166-445X, 155: 283-290

Kohoutek, J., Maršálek, B., and Bláha, L: Evaluation of the novel passive sampler for cyanobacterial toxins microcystins under various conditions including field sampling, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, 397 (2): 823-828

Kopp, R., Palikova, M., Adamovsky, O., Zikova, A., Navratil, S., Kohoutek, J., Mares, J., Blaha, L.: Concentrations of microcystins in tissues of several fish species from freshwater reservoirs and ponds, Environmental Monitoring Assessment, 2013, 185 (12): 9717-9727

Novakova, K., Kohoutek, J., Adamovsky, O., Brack, W., Krauss, M., Blaha, L.: Novel metabolites in cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii with potencies to inhibit gap junctional intercellular communication, Journal of Hazardous Materials, 2013, 262: 571–579

Palikova, M., Ondrackova, P., Mares, J., Adamovsky, O., Pikula, J., Kohoutek, J., Navratil, S., Blaha, L., Kopp, R.: In vivo effects of microcystins and complex cyanobacterial biomass on rats (Rattus norvegicus var. alba): Changes in immunological and haematological parameters, Toxicon, 2013, 73: 1-8

Další publikační výsledky

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Izomery hexachlorcyklohexanu HCHs (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., P. Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Hexachlorbenzen HCB (certifikovaná mapa/certified map) 2011


Zpět na výpis