Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Jiří Komprda, Ph.D.

*mateřská/rodičovská dovolená

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 747

Modelování environmentální distribuce persistentních polutantů

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Dvorská, A., Šír M., Honzajková Z., Komprda J., Čupr P., Petrlík J., Anakhasyan E., Simonyan L., Kuba M.: Obsolete pesticide storage sites and their POP release into the environment—an Armenian case study Environ Sci, Environmental Science and Pollution Research, 2012, 19 (6): 1944-1952

Koblizkova, M., Ruzickova, P., Cupr, P., Komprda, J., Holoubek, I., Klanova, J.: Soil Burdens of Persistent Organic Pollutants: Their Levels, Fate, and Risks. Part IV. Quantification of Volatilization Fluxes of Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls from Contaminated Soil Surfaces, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (10): 3588-3595

Komprda, J., Kubosova, K., Dvorska, A., Scheringer, M., Klanova, J., Holoubek, I.: Application of an unsteady state environmental distribution model to a decadal time series of PAH concentrations in Central Europe, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (2): 269-276

Kubosova, K., Komprda, J., Jarkovsky, J., Sanka, M., Hajek, O., Dusek, L., Holoubek, I., Klanova, J.: Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (24): 9230-9236

Další publikační výsledky

Čupr, P., Kubošová K., Komprda J., Jarkovský J., Sáňka M., Bartušek P., Holoubek I.:: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě, Atlas krajiny České republiky 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59, s. 272-273


Zpět na výpis