Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Bc. Lucie Bielská

Environmentální chemie a modelování

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 842

Chemické metody pro predikci biodostupnosti POPs v tuhých environmentálních matricích

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Bielská, L., Hovorková, I., Komprdová, K., and Hofman, J.: Variability of standard artificial soils: Physico-chemical properties and phenanthrene desorption measured by means of supercritical fluid extraction, Environmental Pollution, 2012 (163): 1-7

Bielská, L., Šmídová, K., Hofman, J: Supercritical fluid extraction of persistent organic pollutants from natural and artificial soils and comparison with bioaccumulation in earthworms, Environmental Pollution, 2013, 176: 48-54

Bielska, L., Smidova, K., Hofman, J.: Solid phase microextraction of organic pollutants from natural and artificial soils and comparison with bioaccumulation in earthworms, ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2014 0147-6513, 2014 (100): 44-52


Zpět na výpis