Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 495 113

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Vašíčková, J., Vana, M., Komprdova, K., Hofman, J.: The variability of standard artificial soils: Effects on the survival and reproduction of springtail (Folsomia candida) and potworm (Enchytraeus crypticus), ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2015 0147-6513, 118: 38-43


Zpět na výpis