Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Petra Labohá (roz. Macíková), Ph.D.

Ekotoxikologie a hodnocení rizik

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 846

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Ammann, A., Macikova, P., Groh, K.J., Schirmer K., Suter, M.J.F.: LC-MS/MS determination of potential endocrine disruptors of cortico signalling in rivers and wastewaters, ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2014 1618-2642, 406 (29): 7653-7665

Bittner, M., Macíková, P., Giesy, J.P., Hilscherová, K.: Enhancement of AhR-mediated activity of selected pollutants and their mixtures after interaction with dissolved organic matter, Environment International, 2011, 37 (5): 960-964

Macikova, P., Kalabova, T., Klanova, J., Kukucka, P., Giesy, J.P., Hilscherova K.: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2014 0944-1344, 21 (7): 5007-5022

Macikova, P., Groh, K.J., Ammann, A.A., Schirmer, K., Suter, M.J.F.: Endocrine Disrupting Compounds Affecting Corticosteroid Signaling Pathways in Czech and Swiss Waters: Potential Impact on Fish, ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2014 0013-936X, 48: 12902-12911

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Macíková, P., Giesy J., Bittner: Vliv huminových látek na fotodegradaci polutantů ve vodách, Bulletin VÚRH Vodňany, 2011, 47 (4): 5-12

Macíková, P., Giesy J., Hilscherová K.: Využití in vitro biotestů pro hodnocení kontaminace vodního prostředí AhR-aktivními látkami, Bulletin VÚRH Vodňany, 2011, 47 (4): 13-22


Zpět na výpis