Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

*mateřská/rodičovská dovolená

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 738

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Sovadinova, I., Liedtke, A., Schirmer, K.: Effects of clofibric acid alone and in combination with 17 beta-estradiol on mRNA abundance in primary hepatocytes isolated from rainbow trout, TOXICOLOGY IN VITRO, 2014 0887-2333, 28 (6): 1106-1116

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Jonáš, A., Jarošová B., Sovadinová I., Bláha L.: Embryonální test s Danio rerio pro výzkum endokrinní disrupce ve vodním prostředí, Bulletin VÚHR Vodňany, 2011, 47 (3): 29-50

Sovadinova, I., Babica P., Adamovský O., Alpatova A., Upham B.: Epigenetická toxicita komplexních vzorků cyanobakterií - vliv ozonace a chlorace, Bulletin VÚRH Vodňany, 2011, 47 (4): 27–35


Zpět na výpis