Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

odborný pracovník

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 620

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Bártová, K., Hilscherová, K., Babica P., Maršálek B., Bláha, L: Effects of microcystin and complex cyanobacterial samples on the growth and oxidative stress parameters in green alga Pseudokirchneriella subcapitata and comparison with the model oxidative stressor - herbicide paraquat, Environmental Toxicology, 2010

Bártová, K., Hilscherová K., Babica P., Maršálek B.: Extract of Microcystis water bloom affects cellular differentiation in filamentous cyanobacteria Trichormus variabilis (Nostocales, Cyanobacteria), J Appl Phyco, 2011 (23): 967-973

Jancula, D., Strakova, L., Sadilek, J., Marsalek, B., Babica, P.: Survey of cyanobacterial toxins in Czech water reservoirs-the first observation of neurotoxic saxitoxins, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2014 0944-1344, 21 (13): 8006-8015

Nováková, K., Babica, P., Adamovský, O., Bláha, L.: Modulation of gap-junctional intercellular communication by a series of cyanobacterial samples from nature and laboratory cultures, Toxicon, 2011, 58 (1): 76-84

Smutna, M., Babica, P., Jarque S., Hilscherova, K., Marsalek, B., Haeba, M., Blaha, L.: Acute, chronic and reproductive toxicity of complex cyanobacterial blooms in Daphnia magna and the role of microcystins, TOXICON, 2014 0041-0101, 79: 11-18

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Sovadinova, I., Babica P., Adamovský O., Alpatova A., Upham B.: Epigenetická toxicita komplexních vzorků cyanobakterií - vliv ozonace a chlorace, Bulletin VÚRH Vodňany, 2011, 47 (4): 27–35


Zpět na výpis