Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Ing. Marie Smutná, Ph.D.

odborná pracovnice

Ekotoxikologie a hodnocení rizik

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 497 021

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Smutna, M., Babica, P., Jarque S., Hilscherova, K., Marsalek, B., Haeba, M., Blaha, L.: Acute, chronic and reproductive toxicity of complex cyanobacterial blooms in Daphnia magna and the role of microcystins, TOXICON, 2014 0041-0101, 79: 11-18


Zpět na výpis