Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Profesor

Chemie

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 498 142

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Havel, V., Švec, J., Wimmerová, M., Dušek, M., Pojarova, M., Sindelar, V.: Bambus[n]urils: a New Family of Macrocyclic Anion Receptors, Organic Letters, 2011, 13 (15): 4000-4003

Havel, V., Šindelář V.: Makrocyklické aniontové receptory a jejich představitelé – bambusurily, Chemické Listy, 2012 (106): 730 – 738

Kaifer, A., Li W.; Silvi S.; Šindelář, V: Pronounced pH effects on the kinetics of cucurbit[7]uril-based pseudorotaxane formation and dissociation, Chemical Communications, 2012, 48 (53): 6693-6695

Kolman, V., Babinský M., Kulhánek P ., Marek R., Šindelář V.: Redistribution of electron density in pyridinium and pyrazinium guests induced by complexation with cucurbit[6]uril, New Journal of Chemistry, 2011 (35): 2854-2859

Kolman, V, V., Khan, M. S. A.; Babinský, M.; Marek, R.; Šindelář, V.: Supramolecular Shuttle Based on Inclusion Complex between Cucurbit[6]uril and Bispyridinium Ethylene, Organic Letters, 2011 (13): 6148-6151

Revesz, A., Schroder, D., Švec, J., Wimmerová, M., Šindelář, V.: Anion Binding by Bambus[6]uril Probed in the Gas Phase and in Solution, The Journal of Physical Chemistry A., 2011, 115 (41): 11378-11386

Štancl, M., Švec, J., Šindelář, V.: Novel Supramolecular Hosts Based on Linear and Cyclic Oligomers of Glycoluril, Israel Journal of Chemistry, 2011, 51 (5-6): 592 – 599

Štancl, M., Garguláková, Z.; Šindelář, V.: Glycoluril dimer isomerization under aqueous acidic conditions related to cucurbituril formation, Journal of Organic Chemistry, 2012 (75): 10945–10948

Štancl, M., Khan M. S. A., Šindelář V.: 1,6-Dibenzylglycoluril for synthesis of deprotected glycoluril dimer, Tetrahedron, 2011 (67): 8937-8941

Švec, J., Šindelář, V., Kaifer, A. E: Effects of cucurbituril size on the binding of a lutidine guest, New Journal of Chemistry, 2012, 36: 1721-1724

Švec, J., Dušek M., Fejfarová K., Štacko P., Klán P., Kaifer A. E., Li W., Hudečková E., Šindelář V: Anion-Free Bambus[6]uril and its Supramolecular Properties, Chem.-Eur, 2011, 17: 5605–5612


Zpět na výpis