Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Pavel Piler, Ph.D.

odborný pracovník

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 594

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Odraska, P., L. Doležalová, P. Piler, M. Oravec, L. Blaha: Utilization of the solid sorbent media in monitoring of airborne cyclophosphamide concentrations and the implications for occupational hygiene, Journal of Environmental Monitoring, 2011, 13 (5): 1480-1487

Odraska, P., Dolezalova, L., Kuta, J., Oravec, M., Piler, P., Blaha, L.: Evaluation of the Efficacy of Additional Measures Introduced for the Protection of Healthcare Personnel Handling Antineoplastic Drugs, Annals of Occupational Hygiene;, 2013, 57 (2): 240-250

Odraska, P., Dolezalova, L., Kuta, J., Oravec, M., Piler, P., Synek, S., Blaha, L.: Association of Surface Contamination by Antineoplastic Drugs With Different Working Conditions in Hospital Pharmacies, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH, 2014 1933-8244, 69 (3): 148-158

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Gorná, L., Odráška, P., Doležalová, L., Piler, P., Oravec, M., Bláha, L.: Sledování přítomnosti cyklofosfamidu ve vnitřním ovzduší a na povrchu materiálního vybavení Masarykova onkologického ústavu, Česká a slovenská farmacie, 2011 ISSN 1210-7816, 60 (1): 25-31


Zpět na výpis