Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.

Zástupce vedoucího zkušební laboratoře, manažer kvality, interní auditor, metrolog

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 594 493 006

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Kuta, J., Machát J., Benová D., Červenka R., Kořistková T: Urinary calculi – atypical source of information on mercury in human biomonitoring, Central European Journal of Chemistry, 2012, 10 (5): 1475-1483


Zpět na výpis