Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Samostatný vědecký pracovník

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 495 268

Zaměření
Analýza vlivu přirozených a antropogenních vztahů ve vodních ekosystémech, struktura, funkce a biodiverzita tekoucích vod, společenstva vodních bezobratlých, zvláště pak čeledi Chironomidae, systémy hodnocení ekologického stavu toků
 


Zpět na výpis