Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Eliška Čechová

Laboratorní specialista II

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 294

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Cechova, E., Simek Z.: Possibility of Quantitative Determination of Estrogen in Surface and Waste Water Technology Hplc-Ms-Ms, Chemicke Listy, 2012 (106): S3-S6


Zpět na výpis