Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Analytička dat

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 937

Vědecká a pracovní činnost pro Divizi analýzy dat IBA LF a PřF MU: 
statistická analýza dat, data mining a mnohorozměrná analýza dat, deterministické a stochastické modelování, výukové aktivity
Vědecká a pracovní činnost pro Divizi environmentální informatika a modelování:
analýza dat biologických společenstev

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Bielská, L., Hovorková, I., Komprdová, K., and Hofman, J.: Variability of standard artificial soils: Physico-chemical properties and phenanthrene desorption measured by means of supercritical fluid extraction, Environmental Pollution, 2012 (163): 1-7

Bojková, J., Komprdová, K., Soldán, T., Zahrádková, S: Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over the 20th century, Freshwater Biology, 2012 ISSN 0046-5070, 57 (12): 2550-2567

Komprda, J., Kubosova, K., Dvorska, A., Scheringer, M., Klanova, J., Holoubek, I.: Application of an unsteady state environmental distribution model to a decadal time series of PAH concentrations in Central Europe, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (2): 269-276

Kubosova, K., Komprda, J., Jarkovsky, J., Sanka, M., Hajek, O., Dusek, L., Holoubek, I., Klanova, J.: Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (24): 9230-9236

Kubosova, K., Brabec, K., Jarkovsky, J., Syrovatka, V.: Selection of indicative taxa for river habitats: a case study on benthic macroinvertebrates using indicator species analysis and the random forest methods, Hydrobiologia, 2010 ISSN 0018-8158, 651 (September): 101-114

Vašíčková, J., Vana, M., Komprdova, K., Hofman, J.: The variability of standard artificial soils: Effects on the survival and reproduction of springtail (Folsomia candida) and potworm (Enchytraeus crypticus), ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2015 0147-6513, 118: 38-43

Monografie a kapitoly v odborných knihách

Komprdová, K.: Rozhodovací stromy a lesy Akademické nakladatelství CERM, Brno 2012, ISBN 978-80-7204-785, s. 98

Komprdová, K., Komprda, J., Sáňka, M., Hájek, O.: Spatial Soil Modelling of Organochlorine Pesticides, Their Pools and Volatilization Fluxes, Hřebíček, J., Schimak, G., Denzer, R.: Environmental software systems Springer, Heidelberg 2011, ISBN 1868-4238, p. 500-506

Další publikační výsledky

Čupr, P., Kubošová K., Komprda J., Jarkovský J., Sáňka M., Bartušek P., Holoubek I.:: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě, Atlas krajiny České republiky 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59, s. 272-273


Zpět na výpis