Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Odborný asistent

Matematická biologie, analýza dat

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 492 856

Zaměření
Analýza biodiverzity a chování společenstev v podmínkách environmentálního stresu. Aplikace statistických metod na biologická data, pravděpodobnostní modelování a vícerozměrná analýza v biologii a environmentálním výzkumu, analýza dat chemického a biologického monitoringu, ekologických a humánních rizik.

Výuka
Výuka aplikované statistické analýzy pro studenty biologie a matematické biologie, ekotoxikologie a environmentální chemie v pregraduálním i postgraduálním studiu. Výuka pokročilé analýzy dat – vícerozměrná analýza a analýza biodiverzity.

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Brabec, K., Zahradkova, S., Nemejcova, D., Paril, P., Kokes, J., Jarkovsky, J.: Assessment of organic pollution effect considering differences between lotic and lentic stream habitats, Hydrobiologia, 2004, 512: 331-346

Cernohlavkova, J., Jarkovsky, J., Nesporova, M., Hofman, J.: Variability of soil microbial properties: Effects of sampling, handling and storage, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2009, 72 (8): 2102-2108

Dusek, L., Svobodová, Z., Janouskova, D., Vykusova, B., Jarkovsky, J., Smid, R., Pavlis, P.: Bioaccumulation of mercury in muscle tissue of fish in the Elbe River (Czech Republic): multispecies monitoring study 1991-1996, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2005, 61 (2): 256-267

Hajek, R., Ruzickova, J., Nemec, P., Bruk, V., Fluger, I., Jarkovsky, J., Nemethova, D.: Hypercoagulation during cardiac surgery with cardiopulmonary bypass detected with thromboelastography, Shock, 2008, 29: P378

Havelkova, M., Svobodova, Z., Kolarova, J., Krijt, J., Nemethova, D., Jarkovsky, J., Pospisil, R.: Organic pollutant contamination of the river Tichi Orlice as assessed by biochemical markers, Acta Veterinaria Brno, 2008, 77 (1): 133-141

Hilscherova, K., Dusek, L., Sidlova, T., Jalova, V., Cupr, P., Giesy, J. P., Nehyba, S., Jarkovsky, J., Klanova, J., Holoubek, I.: Seasonally and Regionally Determined Indication Potential of Bioassays in Contaminated River Sediments, Environmental Toxicology and Chemistry, 2010, 29 (3): 522-534

Holoubek, I., Dusek, L., Sanka, M., Hofman, J., Cupr, P., Jarkovsky, J., Zbiral, J., Klanova, J.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3207-3217

Holoubek, I., Klanova, J., Jarkovsky, J., Kohoutek, J.: Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part I. Ambient air and wet deposition 1996-2005, Journal of Environmental Monitoring, 2007, 9 (6): 557-563

Holoubek, I., Klanova, J., Jarkovsky, J., Kubik, V., Helesic, J.: Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part II. Aquatic and terrestrial environments 1996-2005, Journal of Environmental Monitoring, 2007, 9 (6): 564-571

Huser, M., Crha, I., Ventruba, P., Hudecek, R., Zakova, J., Smardova, L., Kral, Z., Jarkovsky, J.: Prevention of ovarian function damage by a GnRH analogue during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients, Human Reproduction, 2008, 23 (4): 863-868

Kokes, J., Zahradkova, S., Nemejcova, D., Hodovsky, J., Jarkovsky, J., Soldan, T.: The PERLA system in the Czech Republic: a multivariate approach for assessing the ecological status of running waters, Hydrobiologia, 2006, 566: 343-354

Koudelakova, T., Chovancova , E., Brezovsky, J., Monincova, M., Fortova, A., Jarkovsky, J., and Damborsky, J: Substrate specificity of haloalkane dehalogenases, Biochem. J, 2011, 435: 00–00 (in press)

Koudeláková, T., Chovancova, E., Brezovsky, J., Monincova, M., Fortova, A., Jarkovsky, J., Damborsky, J.: Substrate Specificity of Haloalkane Dehalogenases, Biochemical Journal, 2011, 435: 345-354

Kubosova, K., Komprda, J., Jarkovsky, J., Sanka, M., Hajek, O., Dusek, L., Holoubek, I., Klanova, J.: Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (24): 9230-9236

Kubosova, K., Brabec, K., Jarkovsky, J., Syrovatka, V.: Selection of indicative taxa for river habitats: a case study on benthic macroinvertebrates using indicator species analysis and the random forest methods, Hydrobiologia, 2010 ISSN 0018-8158, 651 (September): 101-114

Mikula, P., Dobsikova, R., Svobodova, Z., Jarkovsky, J.: Evaluation of xenoestrogenic potential of propylparaben in zebrafish (Danio rerio), Neuroendocrinology Letters, 2006, 27: 104-107

Navratilova, M., Jarkovsky, J., Tumova, J., Hamrova, M., Ceskova, E.: Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. The study of 117 patients in the 5 years study, Journal of Hypertension, 2008, 26: S392-S392

Papajik, T., Raida, L., Faber, E., Vondrakova, J., Prochazka, V., Kubova, Z., Skoumalova, I., Jarosova, M., Kucerova, L., Tichy, M., Paucek, B., Myslivecek, M., Neoral, C., Oral, I., Jarkovsky, J., Dusek, L., Indrak, K.: High-dose therapy and autologous stem cell transplantation in patients with diffuse large B-cell lymphoma in first complete or partial remission, Neoplasma, 2008, 55 (3): 215-221

Prikrylova, I., Matejusova, I., Jarkovsky, J., Gelnar, M.: Morphometric comparison of three members of the Gyrodactylus nemachili-like species group (Monogenea : Gyrodactylidae) on Barbatula barbatula L. in the Czech Republic, with a reinstatement of G-papernai Ergens & Bychowsky, 1967, Systematic Parasitology, 2008, 69 (1): 33-44

Prikrylova, I., Matejusova, I., Jarkovsky, J., Gelnar, M.: Morphometric comparison of three members of the Gyrodactylus nemachili-like species group (Monogenea : Gyrodactylidae) on Barbatula barbatula L. in the Czech Republic, with a reinstatement of G-papernai Ergens & Bychowsky, 1967, Systematic Parasitology, 2008, 69 (1): 33-44

Siroka, Z., Krijt, J., Randak, T., Svobodova, Z., Peskova, G., Fuksa, J., Hajslova, J., Jarkovsky, J., Janska, M: Organic Polutant Contamination of the River Elbe as Assessed by Biochemical Markers, Acta Veterinaria, 2005, 74: 293-303

Smid, R., Kubasek, M., Klimes, D., Dusek, L., Jarkovsky, J., Marsalek, B., Hilscherova, K., Blaha, L., Cupr, P., Holoubek, I.: Web portal for management of bioindication methods and ecotoxicological tests in ecological risk assessment, Ecotoxicology, 2006, 15 (8): 623-627

Smykal, P., Hybl, M., Corander, J., Jarkovsky, J., Flavell, A. J., Griga, M.: Genetic diversity and population structure of pea (Pisum sativum L.) varieties derived from combined retrotransposon, microsatellite and morphological marker analysis, Theoretical and Applied Genetics, 2008, 117 (3): 413-424

Svobodova, Z., Vykusova, B., Modra, H., Jarkovsky, J., Smutna, M.: Haematological and biochemical profile of harvest-size carp during harvest and post-harvest storage, AQUACULTURE RESEARCH, 2006, 37 (10): 959-965

Welker, M., Sejnohova, L., Nemethova, D., von Dohren, H., Jarkovsky, J., Marsalek, B.: Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir, Limnology and Oceanography, 2007, 52 (2): 609-619

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Siroka, Z., Krijt, J., Randak, T., Svobodova, Z., Peskova, G., Fuksa, J., Hajslova, J., Jarkovsky, J., Janska, M.: Organic pollutant contamination of the River Elbe as assessed by biochemical markers, Acta Veterinaria Brno, 2005, 74 (2): 293-303

Zahradkova, S., Brabec, K., Kokes, J., Nemejcova, D., Jarkovsky, J., Paril, P., Stefelova, B., Hajek, O.: Abiotic stream types and species assemblages: IS THERE any simple linkage? Czech streams and benthic macroinvertebrates as an example, Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie, 2005

Monografie a kapitoly v odborných knihách

Dusek, L., Hrebicek, J., Zizka, J., Jarkovsky, J., Nemethova, D.: Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology, September 11 - 13, 2006, Masaryk University in Brno, Czech Republic 2006

Dušek, L., Hřebíček, J., Kubásek, M., Jarkovský, J., Kalina, J., Baroš, R., Bednářová, Z., Klánová, J., Holoubek, I.: Conceptual Model Enhancing Accessibility of Data from Cancer-Related Environmental Risk Assessment Studies, Hřebíček, J., Schimak, G., Denzer, R.: Environmental software systems Springer, Heidelberg 2011, ISBN 1868-4238, p. 461-479

Další publikační výsledky

Čupr, P., Kubošová K., Komprda J., Jarkovský J., Sáňka M., Bartušek P., Holoubek I.:: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě, Atlas krajiny České republiky 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59, s. 272-273

Dusek, L., Hrebicek, J., Jarkovsky, J.: Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology, September 4 - 5, 2005, Masaryk University in Brno, Czech Republic 2005, ISBN 80-210-3907-8

Dusek, L., Jarkovsky, J., Holoubek, I., Kubik, V., Hrebicek, J., Racek, J., Cupr, P., Hilscherova, K., Gelnarova, E., Nemethova, D., Hofman, J., Klanova, J., Koptikova, J., Hec, M.: Methodology of Ecological Risk Assessment: Tutorial Based on Case Study Zlín, RECETOX & IBA, Masaryk University 2007


Zpět na výpis