Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Docent

Zástupce Centra pro pedagogiku

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 494 267

Hlavní oblasti výzkumu:
Půdní ekotoxikologie, půdní mikrobiologie a mikrobiální ekotoxikologie, biodostupnost kontaminantů v půdě

Výuka:
Půdní ekotoxikologie, Ekotoxikologie mikroorganismů


- Člen redakční rady Environment International
- Člen SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry), ČSSM (Československá společnost mikrobiologická), České pedologické společnosti (ČPS)
- Zahraniční stáž: Lancaster Univerzity, UK (2005)

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Bielská, L., Hovorková, I., Komprdová, K., and Hofman, J.: Variability of standard artificial soils: Physico-chemical properties and phenanthrene desorption measured by means of supercritical fluid extraction, Environmental Pollution, 2012 (163): 1-7

Bielská, L., Šmídová, K., Hofman, J: Supercritical fluid extraction of persistent organic pollutants from natural and artificial soils and comparison with bioaccumulation in earthworms, Environmental Pollution, 2013, 176: 48-54

Bielska, L., Smidova, K., Hofman, J.: Solid phase microextraction of organic pollutants from natural and artificial soils and comparison with bioaccumulation in earthworms, ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2014 0147-6513, 2014 (100): 44-52

Cernohlavkova, J., Jarkovsky, J., Nesporova, M., Hofman, J.: Variability of soil microbial properties: Effects of sampling, handling and storage, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2009, 72 (8): 2102-2108

Hilscherova, K., Dusek, L., Kubik, V., Cupr, P., Hofman, J., Klanova, J., Holoubek, I.: Redistribution of organic pollutants in river sediments and alluvial soils related to major floods, Journal of Soils and Sediments, 2007, 7 (3): 167-177

Hofman, J., Rhodes, A., Semple, K. T.: Fate and behaviour of phenanthrene in the natural and artificial soils, Environmental Pollution, 2008, 152 (2): 468-475

Hofman, J., Trávníčková, E., Anděl, P: Road salts effects on soil chemical and microbial properties at grassland and forest site in protected natural areas, Plant Soil and Environment, 2012, 58 (6): 282-288

Hofman, J., Dusek, L.: Biochemical analysis of soil organic matter and microbial biomass composition - a pilot study, European Journal of Soil Biology, 2003, 39 (4): 217-224

Hofman, J., Bezchlebova, J., Dusek, L., Dolezal, L., Holoubek, I., Andel, P., Ansorgova, A., Maly, S.: Novel approach to monitoring of the soil biological quality, Environment International, 2003, 28 (8): 771-778

Hofman, J., Dusek, L., Klanova, J., Bezchlebova, J., Holoubek, I.: Monitoring microbial biomass and respiration in different soils from the Czech republic - a summary of results, Environment International, 2004, 30 (1): 19-30

Hofman, J., Svihalek, J., Holoubek, I.: Evaluation of functional diversity of soil microbial communities - a case study, Plant, Soil and Environment, 2004, 50 (4): 141-148

Hofman, J., Hovorkova I. , Semple, K.T.: The variability of standard artificial soils: Behaviour, extractability and bioavailability of organic pollutants, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2014 0304-3894, 2014 (264): 514-520

Holoubek, I., Dusek, L., Sanka, M., Hofman, J., Cupr, P., Jarkovsky, J., Zbiral, J., Klanova, J.: Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations, Environmental Pollution, 2009, 157 (12): 3207-3217

Kobeticova, K., Buchlebova, J., Lana, J., Sochova, I., Hofman, J.: Toxicity of four nitrogen-heterocyclic polyaromatic hydrocarbons (NPAHs) to soil organisms, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2008, 71 (3): 650-660

Kobeticova, K., Hofman, J., Holoubek, I.: Ecotoxicity of wastes in avoidance tests with Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus and Eisenia fetida (Oligochaeta), Waste Management, 2010, 30 (4): 558-564

Kobeticova, K., Hofman, J., Holoubek, I.: Avoidance response of Enchytraeus albidus in relation to carbendazim ageing, Environmental Pollution, 2009, 157 (2): 704-706

Kobetičová, K., Šimek, Z., Brezovský, J., Hofman, J.: Toxic effects of nine polycyclic aromatic compounds on Enchytraeus crypticus in artificial soil in relation to their properties, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2011, 74 (6): 1727-1733

Koblickova, M., Ducek, L., Jarkovsk, J., Hofman, J., Bucheli, T. D., Klanova, J.: Can physicochemical and microbial soil properties explain enantiorneric shifts of chiral organochlorines?, Environmental Science & Technology, 2008, 42 (16): 5978-5984

Lána, J., Bláha L., and Hofman J.: Can cyanobacterial biomass applied to soil affect survival and reproduction of springtail Folsomia candida?, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2011 (74): 840–843

Lána, J., Bláha, L., Hofman, J.: Effects of complex cyanobacterial samples on survival and reproduction of springtail Folsomia candida (Collembola), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2011, 74: 840–843

Maly, S., Hofman, J., Dusek, L.: Bioindicative value of eco-physiological indices in routine evaluation of soils - a pilot monitoring study in the Czech republic, Die Bodenkultur, 2002, 53 (2): 105-114

Manakova, B., Kuta, J., Svobodova, M., Hofman, J.: Effects of combined composting and vermicomposting of waste sludge on arsenic fate and bioavailability, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2014 0304-3894, 280: 544-551

Rhodes, A., Hofman, J., Semple, K. T.: Development of phenanthrene catabolism in natural and artificial soils, Environmental Pollution, 2008, 152 (2): 424-430

Smidova, K., Hofman, J.: Uptake kinetics of five hydrophobic organic pollutants in the earthworm Eisenia fetida in six different soils, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2014 0304-3894, 2014 (267): 175-182

Sochova, I., Hofman, J., Holoubek, I.: Using nematodes in soil ecotoxicology, Environment International, 2006, 32 (3): 374-383

Sochova, I., Hofman, J., Holoubek, I.: Effects of seven organic pollutants on soil nematode Caenorhabditis elegans, Environment International, 2007, 33 (6): 798-804

Vácha, R., Čechmánková, J., Skála, J., Hofman, J., Čermák, P., Sáňka, M., Váchová, T.: Use of dredged sediments on agricultural soils from viewpoint of potentially toxic substances, Plant Soil Environ., 2011, 57 (8): 388-395

Vašíčková, J., Vana, M., Komprdova, K., Hofman, J.: The variability of standard artificial soils: Effects on the survival and reproduction of springtail (Folsomia candida) and potworm (Enchytraeus crypticus), ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2015 0147-6513, 118: 38-43

Vlčková, K., Hofman J.: A comparison of POPs bioaccumulation in Eisenia fetida in natural and artificial soils and the effects of aging, Environmental Pollution, 2012 (160): 49-56

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Cernohlavkova, J., Hofman, J., Bartos, T., Sanka, M., Andel, P.: Effects of road deicing salts on soil microorganisms, Plant Soil and Environment, 2008, 54 (11): 479-485

Monografie a kapitoly v odborných knihách

Vana, M., Holoubek, I., Pacl, A., Pekarek, J., Smrckova, V., Machalek, P., Helesic, J., Seda, Z., Adamec, V., Janouch, M., Honzak, J., Ansorgova, A., Kohoutek, J., Holoubkova, I., Shatalov, V., Dutcak, S., Fottova, D., Hruska, J., Hofman, J., Andel, P.: Quality of the Natural Environment in the Czech Republic at the Regional Level. Results of the Košetice Observatory. ČHMÚ Praha 2001, ISBN 80-85813-88-2, p. 189

Další publikační výsledky

Dusek, L., Jarkovsky, J., Holoubek, I., Kubik, V., Hrebicek, J., Racek, J., Cupr, P., Hilscherova, K., Gelnarova, E., Nemethova, D., Hofman, J., Klanova, J., Koptikova, J., Hec, M.: Methodology of Ecological Risk Assessment: Tutorial Based on Case Study Zlín, RECETOX & IBA, Masaryk University 2007

Hofman, J., Šmídová K.: Umělá půda pro testy ekotoxicity (Artificial soil for ecotoxicity tests). Číslo dokumentu (Document number): CZ 23666 U1, Datum zápisu: 10.4.2012 Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. Antonína Čermáka 2a, Praha 6., Praha 2012


Zpět na výpis