Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

samostatný odborný pracovník

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 807

Hlavní oblasti výzkumu:
In vitro ekotoxikologie, ekotoxikologie huminových látek, dioxinová toxicita, xenoestrogenita, úvod do environmentalistiky,

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Bittner, M., Hilscherova, K., Giesy, J. P.: In vitro assessment of AhR-mediated activities of TCDD in mixture with humic substances, Chemosphere, 2009, 76 (11): 1505-1508

Bittner, M., Janosek, J., Hilscherova, K., Giesy, J., Holoubek, I., Blaha, L.: Activation of Ah receptor by pure humic acids, Environmental Toxicology, 2006, 21 (4): 338-342

Bittner, M., Hilscherova, K., Giesy, J. P.: Changes of AhR-mediated activity of humic substances after irradiation, Environment International, 2007, 33 (1): 812-816

Bittner, M., Macíková, P., Giesy, J.P., Hilscherová, K.: Enhancement of AhR-mediated activity of selected pollutants and their mixtures after interaction with dissolved organic matter, Environment International, 2011, 37 (5): 960-964

Engert, A., Chakrabarti, S., Saul, N., Bittner, M., Menzel, R., Steinberg, CH.E.W.: Interaction of temperature and an environmental stressor: Moina macrocopa responds with increased body size, increased lifespan, and increased offspring numbers slightly above its temperature optimum, Chemosphere, 2013 (90): 2136–2141

Janosek, J., Bittner, M., Hilscherova, K., Blaha, L., Giesy, J., Holoubek, I.: AhR-mediated and antiestrogenic activity of humic substances, Chemosphere, 2007, 67 (6): 1096-1101

Steinberg, C., Meinelt, T., Timofeyev, M. A., Bittner, M., Menzel, R.: Humic substances, Environmental Science and Pollution Research, 2008, 15 (2): 128-135

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Bittner, M.: Metody odstraňování endokrinních disruptorů z vod, Bulletin VÚHR Vodňany, 2011, 47 (3): 51-60

Macíková, P., Giesy J., Bittner: Vliv huminových látek na fotodegradaci polutantů ve vodách, Bulletin VÚRH Vodňany, 2011, 47 (4): 5-12


Zpět na výpis