Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.

RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.

Vedoucí zkušební laboratoře, zástupce manažera kvality, garant flexibilního rozsahu

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 013

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Klanova, J., Cupr, P., Holoubek, I., Boruvkova, J., Pribylova, P., Kares, R., Tomsej, T., Ocelka, T.: Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 1: Passive air sampling across the continent in 2008, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (11): 1952-1963

Pribylova, P., Klanova, J., Holoubek, I.: Contamination of the Czech aquatic environment by short and medium chain chlorinated paraffins, Environmental Pollution, 2006, 144 (1): 248-254

Pribylova, P., Klanova, J., Holoubek, I.: Screening of short- and medium-chain chlorinated paraffins in selected riverine sediments and sludge from the Czech Republic, Environmental Pollution, 2006, 144 (1): 248-254

Pribylova, P., Klanova, J., Coelhan, M., Holoubek, I.: Analytical method for the determination of chlorinated paraffins in environmental samples using GC-ECNI-ion trap-MS, Fresenius Environmental Bulletin, 2006, 15 (6): 571-577

Pribylova, P., Kares, R., Boruvkova, J., Cupr, P., Prokes, R., Kohoutek, J., Holoubek, I., Klanova, J: Levels of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of Central and Eastern Europe, Atmospheric Pollution Research, 2012 (3): 494–505

Stejnarova, P., Coelhan, M., Kostrhounova, R., Parlar, H., Holoubek, I.: Analysis of short chain chlorinated paraffins in sediment samples from the Czech Republic by short-column GC/ECNI-MS, Chemosphere, 2005, 58 (3): 253-262

Další publikační výsledky

Čupr, P., Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J. , Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R.: Časová a prostorová distribuce hladin persistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší s využitím pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny, Atlas krajiny České republiky Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Izomery hexachlorcyklohexanu HCHs (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., P. Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Hexachlorbenzen HCB (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Dichlordifenyltrichlorethan (DDTs) a jeho metabolity (certifikovaná mapa/certified map) Brno 2011


Zpět na výpis