Kontakty Lidé

Lidé v RECETOX Mgr. Radovan Kareš

Mgr. Radovan Kareš

Zástupce ředitelky pro provoz a výběrová řízení

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 549 493 007

Hlavní oblasti výzkumu:
GC-MS analýza organických polutantů, osud polutantů v prostředí, sorpční rovnováhy

Příslušnost k podskupinám divize environmentální chemie:
Laboratoř stopové analýzy
Fázové rovnováhy a transportní procesy

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Adu-Kumi, S., Kareš, R., Literák, J., Borůvková, J., Yeboah, O., Carboo, D., Akoto, O., Darko, G., Osae, S., Klánová, J.: Levels and Seasonal Variability of Organochlorine Pesticides in Rural and Urban Background Air of Southern Ghana, Environmental Science and Pollution Research, 2012 (19): 1963–1970

Klanova, J., Cupr, P., Holoubek, I., Boruvkova, J., Pribylova, P., Kares, R., Tomsej, T., Ocelka, T.: Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 1: Passive air sampling across the continent in 2008, Journal of Environmental Monitoring, 2009, 11 (11): 1952-1963

Pribylova, P., Kares, R., Boruvkova, J., Cupr, P., Prokes, R., Kohoutek, J., Holoubek, I., Klanova, J: Levels of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of Central and Eastern Europe, Atmospheric Pollution Research, 2012 (3): 494–505

Další publikační výsledky

Čupr, P., Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J. , Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R.: Časová a prostorová distribuce hladin persistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší s využitím pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny, Atlas krajiny České republiky Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR; Praha: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2010, ISBN 978-80-85116-59

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Izomery hexachlorcyklohexanu HCHs (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., P. Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Hexachlorbenzen HCB (certifikovaná mapa/certified map) 2011

Klánová, J., Čupr P., Holoubek I., Kohoutek J., Borůvková J. Přibilová P., Kareš R., Prokeš R.: Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Dichlordifenyltrichlorethan (DDTs) a jeho metabolity (certifikovaná mapa/certified map) Brno 2011


Zpět na výpis